Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnaosade vanemate teenistusest vabastamine
Tallinna Linnavalitsus 10.11.2017 korraldus number 1736
Redaktsiooni kehtivus:10.11.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

10. november 2017 nr 1736-k

Linnaosade vanemate teenistusest vabastamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7, § 57 lg 2 p 3, § 57¹ lg 1¹, avaliku teenistuse seaduse  § 56, § 57 lg 1 p 2 ja lg 5, § 88 lg-te 1 ja 3, töölepingu seaduse § 71, § 78 lg 3 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 54 lg 6 p 1 ja Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2017 määruse nr 8 "Tallinna linnaosade ja linnaosade valitsuste põhimäärused" lisade 1-8 § 25 lg-te 2 ja 4 ning tulenevalt linnapea ettepanekust

1. Vabastada Haabersti linnaosa vanem Marek Jürgenson teenistusest avaliku teenistuse seaduse § 88 lõike 1 alusel teenistustähtaja möödumise tõttu ja lugeda viimaseks teenistussuhte päevaks 9. november 2017.

1.1 Maksta Marek Jürgensonile hüvitist kasutamata puhkuse eest 7 kalendripäeva ulatuses.

1.2 Haabersti linnaosa vanema ülesandeid täidab alates 10. novembrist 2017 kuni linnaosa uue vanema ametisse nimetamiseni linnaosa haldussekretär Madis Meristo.

1.3 Marek Jürgensonil anda teenistuse tõttu temale kasutada antud vara ja asjaajamine üle haldussekretär Madis Meristole.

2. Vabastada Tallinna Kesklinna vanem Taavi Pukk teenistusest avaliku teenistuse seaduse § 88 lõike 1 alusel teenistustähtaja möödumise tõttu ja lugeda viimaseks teenistussuhte päevaks 9. november 2017.

2.1 Maksta Taavi Pukk`ile hüvitist kasutamata puhkuse eest 43 kalendripäeva ulatuses.

2.2 Tallinna Kesklinna vanema ülesandeid täidab alates 10. novembrist 2017 kuni linnaosa uue vanema ametisse nimetamiseni linnaosa vanema asetäitja Jüri Lump.

2.3 Taavi Pukil anda teenistuse tõttu temale kasutada antud vara ja asjaajamine üle Tallinna Kesklinna vanema asetäitja Jüri Lump`ile.

3. Vabastada Kristiine linnaosa vanem Vadim Belobrovtsev teenistusest avaliku teenistuse seaduse § 88 lõike 1 alusel teenistustähtaja möödumise tõttu ja lugeda viimaseks teenistussuhte päevaks 9. november 2017.

3.1 Maksta Vadim Belobrovtsevile hüvitist kasutamata puhkuse eest 39 kalendripäeva ulatuses.

3.2 Kristiine linnaosa vanema ülesandeid täidab alates 10. novembrist 2017 kuni linnaosa uue vanema ametisse nimetamiseni linnaosa vanema asetäitja Raivo Tammus.

3.3 Vadim Belobrovtsevil anda teenistuse tõttu temale kasutada antud vara ja asjaajamine üle Kristiine linnaosa vanema asetäitja Raivo Tammusele.

4. Vabastada Lasnamäe linnaosa vanem Maria Jufereva teenistusest avaliku teenistuse seaduse § 88 lõike 1 alusel teenistustähtaja möödumise tõttu ja lugeda viimaseks teenistussuhte päevaks 9. november 2017.

4.1 Maksta Maria Juferevale hüvitist kasutamata puhkuse eest 9 kalendripäeva ulatuses.

4.2 Lasnamäe linnaosa vanema ülesandeid täidab alates 10. novembrist 2017 kuni linnaosa uue vanema ametisse nimetamiseni linnaosa haldussekretär Birgit Mihhailov.

4.3 Maria Jufereval anda teenistuse tõttu temale kasutada antud vara ja asjaajamine üle Lasnamäe linnaosa haldussekretärile Birgit Mihhailovile.

5. Vabastada Mustamäe linnaosa vanem Helle Kalda teenistusest avaliku teenistuse seaduse § 88 lõike 1 alusel teenistustähtaja möödumise tõttu ja lugeda viimaseks teenistussuhte päevaks 9. november 2017.

5.1 Maksta Helle Kaldale hüvitist kasutamata puhkuse eest 30 kalendripäeva ulatuses.

5.2 Mustamäe linnaosa vanema ülesandeid täidab alates 10. novembrist 2017 kuni linnaosa uue vanema ametisse nimetamiseni linnaosa vanema asetäitja Indrek Ahlberg.

5.3 Helle Kaldal anda teenistuse tõttu temale kasutada antud vara ja asjaajamine üle Mustamäe linnaosa vanema asetäitja Indrek Ahlbergile.

6. Vabastada Nõmme linnaosa vanem Tiia-Liis Jürgenson teenistusest avaliku teenistuse seaduse § 88 lõike 1 alusel teenistustähtaja möödumise tõttu ja lugeda viimaseks teenistussuhte päevaks 9. november 2017.

6.1 Pidada Tiia-Liis Jürgensoni palgast kinni tasu ettesaadud puhkuse eest 5 kalendripäeva ulatuses.

6.2 Nõmme linnaosa vanema ülesandeid täidab alates 10. novembrist 2017 kuni linnaosa uue vanema ametisse nimetamiseni linnaosa vanema asetäitja Peeter Narusk.

6.3 Tiia-Liis Jürgensonil anda teenistuse tõttu temale kasutada antud vara ja asjaajamine üle Nõmme linnaosa vanema asetäitja Peeter Naruskile.

7. Vabastada Pirita linnaosa vanem Tõnis Mölder teenistusest avaliku teenistuse seaduse § 88 lõike 1 alusel teenistustähtaja möödumise tõttu ja lugeda viimaseks teenistussuhte päevaks 9. november 2017.

7.1 Maksta Tõnis Mölderile hüvitist kasutamata puhkuse eest 31 kalendripäeva ulatuses.

7.2 Pirita linnaosa vanema ülesandeid täidab alates 10. novembrist 2017 kuni linnaosa uue vanema ametisse nimetamiseni linnaosa vanema asetäitja Kalle Jõks.

7.3 Tõnis Mölderil anda teenistuse tõttu temale kasutada antud vara ja asjaajamine üle Pirita linnaosa vanema asetäitja Kalle Jõksile.

8. Vabastada Põhja-Tallinna vanem Raimond Kaljulaid teenistusest avaliku teenistuse seaduse § 88 lõike 1 alusel teenistustähtaja möödumise tõttu ja lugeda viimaseks teenistussuhte päevaks 9. november 2017.

8.1 Maksta Raimond Kaljulaidile hüvitist kasutamata puhkuse eest 7 kalendripäeva ulatuses.

8.2 Põhja-Tallinna vanema ülesandeid täidab alates 10. novembrist 2017 kuni linnaosa uue vanema ametisse nimetamiseni linnaosa vanema asetäitja Julianna Jurtšenko.

8.3 Raimond Kaljulaidil anda teenistuse tõttu temale kasutada antud vara ja asjaajamine üle linnaosa vanema asetäitja Julianna Jurtšenkole.

9. Tallinna põhimääruse § 54 lg 6 p 1 alusel makstava hüvitise määramise otsustab linnavalitsus pärast kõigi linnaosade vanemate ametisse nimetamist.

10. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks korralduses märgitud isikutele ja linnaosade valitsustele.

11. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär