Suislepa tee 11f asuva endise "Nõmme nr 103", endise kinnistu nr 5008 maa osaline tagastamine ja mittetagastatava osa eest kompensatsiooni määramine

Tallinna Linnavalitsus 11.10.2017 korraldus number 1532

Redaktsiooni kehtivus 20.06.2018 - ...
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 03.10.2092

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnakantseleis (Vabaduse väljak 7, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.