Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sõle tn 40 ruumide kasutamise hindade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 13.09.2017 korraldus number 1414
Redaktsiooni kehtivus:13.09.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

13. september

2017 nr

1414-k

Sõle tn 40 ruumide kasutamise hindade kehtestamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3,  Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 p 1 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni2013  määruse nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord“ § 1 p-ga 3

1. Kehtestada alates 13. septembrist 2017 Sõle tn 40 ruumide kasutusse andmise hinnad vastavalt lisas  toodud hinnakirjale.

2.  Ruumide kasutusse andmisel võistluste läbiviimiseks lisandub hinnale 20%.

3. Linnaosa vanemal on õigus anda soodustingimustel ruume kasutusse soodustusega kuni 20% püsiklientidele vastava lepingu alusel.

4. Peale püsikliendi lepingu sõlmimist väljastatakse arved lepingus kinnitatud ruumide kasutamise graafiku alusel.

5. Ruumide kasutamisel sportimiseks on ettenähtud riietusruumi kasutamine ja pesemisvõimalus.

6. Riiklikel pühadel kehtivad nädalavahetuse hinnad.

7. Tunnistada 13. septembrist 2017 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 13. märtsi 2013 korraldus nr 313-k „Sõle tn 40 ruumide ja Sõle tn 40a asuva staadioni kasutamise hindade kehtestamine“.

8. Põhja-Tallinna Valitsusel avalikustada kehtestatud hinnakiri Tallinna linna veebilehel avalike teenuste andmekogus ATAK.

9. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Põhja-Tallinna Valitsusele ja Tallinna Ettevõtlusametile.

10. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

Lisa - Sõle tn 40 ruumide kasutamise hindade kehtestamine