Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Koolieelsete munitsipaallasteasutuste põhimääruste muutmine
Tallinna Linnavalitsus 07.06.2017 määrus number 17 [RT IV, 16.06.2017, 1]
Jõustumine:01.09.2017
Redaktsiooni kehtivus:01.09.2017 - ... [RT IV, 16.06.2017, 1]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  7. juuni 2017 nr 17

Koolieelsete munitsipaallasteasutuste põhimääruste muutmine

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 ning Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2017 otsuse nr 26 „Tallinna Piiri Lasteaia ja Tallinna Lasteaia Kaseke ümberkorraldamine Tallinna Lasteaiaks Kaseke“ p 3 ja 9. märtsi 2017 otsuse nr 27 „Tallinna Terakese Lasteaia ja Tallinna Lasteaia Südameke ümberkorraldamine Tallinna Lasteaiaks Südameke“ p 3 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 14. novembri 2012 määruse nr 64 „Tallinna Lasteaia Kaseke põhimäärus“ paragrahv 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

㤠2. Lasteasutuse asukoht

Lasteasutus asub Tallinnas. Lasteasutuse postiaadress on Kaskede pst 22, 10915 Tallinn. Lasteasutus tegutseb aadressidel Kaskede pst 22 ja Külvi tn 14.“.

§ 2.  Tallinna Linnavalitsuse 13. mai 2013 määruse nr 38 „Tallinna Lasteaia Sipsik põhimäärus“ paragrahv 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

㤠6. Struktuur

Lasteasutuses on sõime-, lasteaia- ja liitrühmad.“.

§ 3.  Tallinna Linnavalitsuse 13. mai 2013 määruse nr 39 „Tallinna Sõbrakese Lasteaia põhimäärus“ paragrahv 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

㤠6. Struktuur

Lasteasutuses on sõime-, lasteaia- ja liitrühmad ning sobitus- ja erirühmad.“.

§ 4.  Tallinna Linnavalitsuse 28. augusti 2013 määruses nr 131 „Tallinna Lasteaia Südameke põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

㤠2. Lasteasutuse asukoht

Lasteasutus asub Tallinnas. Lasteasutuse postiaadress on Pärnu mnt 109a, 11312 Tallinn. Lasteasutus tegutseb aadressidel Pärnu mnt 109a ja Saku tn 7.“;

2) paragrahv 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

㤠6. Struktuur

Lasteasutuses on sõime-, lasteaia- ja liitrühmad ning sobitus- ja erirühmad.“.

§ 5.  Tallinna Linnavalitsuse 21. augusti 2013 määrus nr 124 „Tallinna Piiri Lasteaia põhimäärus“ ja 28. augusti 2013 määrus nr 134 „Tallinna Terakese Lasteaia põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.  Määrus jõustub 1. septembril 2017.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär