Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Kultuuriameti tasuliste teenuste ja piletite hindade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 10.05.2017 korraldus number 735
Redaktsiooni kehtivus:10.05.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

10. mai

2017 nr

735-k

Tallinna Kultuuriameti tasuliste teenuste ja piletite hindade kehtestamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 ja Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 p 1 alusel

1. Kehtestada alates 11. maist 2017 Tallinna Kultuuriameti teenuste ja piletite hinnad alljärgnevalt:

Jrk

nr

Teenus

Ühik

Hind käibemaksuta (eurot)

Käibemaksu määr

%

Lõpphind (eurot)

1.1

Etenduse, kontserdi pilet, piirhind, hinnakoefitsient 0,1 - 1,0

Tükk

50,00

20%

60,00

1.2

Ürituste pilet, piirhind,

hinnakoefitsient 0,1 - 1,0

Tükk

8,33

20%

10,00

1.3

Trükised, piirhind,

hinnakoefitsient 0,1 - 1,0

Tükk

41,67

20%

50,00

1.4

Teavikud, piirhind,

hinnakoefitsient 0,1 - 1,0

Tükk

8,33

20%

10,00

1.5

Näituse stendide (kahepoolsed, kõrgetel jalgadel, kõrgus 120 cm, laius 100 cm) rent

Päev

16,66

20%

20,00

1.6

Must-valge koopia, formaat A4

Tükk

0,17

20%

0,20

1.7

Must-valge koopia, formaat A3

Tükk

0,42

20%

0,50

1.8

Seltsitegevuse osalustasu kvartalis, piirhind, hinnakoefitsient 0,2-1,0

Osaleja

10,00

Ei ole käive käibemaksu-seaduse mõistes

10,00

1.9

Üritusel osalemise tasu lepingulistele partneritele

1.9.1

väikealal,

hinnakoefitsient 0,1 - 1,0

Üritus

83,33

20%

100,00

1.9.2

kuni 10 m2 alal,

hinnakoefitsient 0,1 - 1,0

Üritus

1000,00

20%

1200,00

1.9.3

kuni 50 m2 alal,

hinnakoefitsient 0,1 - 1,0

Üritus

12 500,00

20%

15 000,00

2. Meenete müügil on lubatud juurdehindlus kuni 300%. Nimetatud juurdehindluse protsent määratakse iga üksiku kaubaartikli puhul Tallinna Kultuuriameti juhataja käskkirjaga.

3. Tallinna Kultuuriameti korraldatavatel üritustel määratakse iga lepingulise partneri osalustasu hinnakoefitsient ameti juhataja käskkirjaga.

4. Näituse stendide renditasu ei sisalda transpordi tasu.

5. Tallinna Kultuuriametil avalikustada teenuste hinnakiri Tallinna linna veebilehel ja avalike teenuste andmekogus ATAK.

6. Tunnistada kehtetuks 11. maist 2017 Tallinna Linnavalitsuse 11. mai 2016 korraldus nr 746-k „Tallinna Kultuuriameti tasuliste teenuste ja piletite hindade kehtestamine“.

7. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Kultuuriametile ja Tallinna Ettevõtlusametile.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär