Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Põhja-Tallinna Valitsuse ajalehe Põhja-Tallinna Sõnumid reklaami hinnakirja kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 03.05.2017 korraldus number 701
Redaktsiooni kehtivus:03.05.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

3. mai

2017 nr

701-k

Põhja-Tallinna Valitsuse ajalehe Põhja-Tallinna Sõnumid reklaami hinnakirja kehtestamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 p-ga 1

1. Kehtestada Põhja-Tallinna Valitsuse ajalehes Põhja-Tallinna Sõnumid reklaami avaldamise hinnakiri alates 4. maist 2017 vastavalt lisale.

2. Põhja-Tallinna vanemal on õigus otsustada tasuta või soodustingimustel reklaamipinna andmine ajalehes Põhja-Tallinna Sõnumid.

3. Ajalehes Põhja-Tallinna Sõnumid ei avaldata reklaami ja kuulutusi kaupade ja teenuste kohta, mille reklaam on seadusega keelatud, sh alkoholi- ja finantsteenuste reklaami, samuti reklaami, mis on vastuolus heade kommete ja tavadega.

4. Ajalehe Põhja-Tallinna Sõnumid väljaandjal on õigus otsustada ajalehes avaldatava reklaami ja kulutuste mahu üle ning jätta tellimuste rohkuse korral kuulutus või reklaam avaldamata.

5. Põhja-Tallinna Valitsusel avaldada kehtestatud reklaami hinnakiri Tallinna linna veebilehel avalike teenuste andmekogus ATAK ja Põhja-Tallinna linnaosa veebilehel.

6. Tunnistada 4. maist 2017 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 22. septembri 2010 korraldus nr 1419-k „Põhja-Tallinna Valitsuse ajalehe Põhja-Tallinna Sõnumid reklaami hinnakirja kehtestamine“.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär