Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
-24.10.2018

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Turistidele suunatud linnapileti projekti osalustasu ja linnapileti hindade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 07.12.2016 korraldus number 1843
Redaktsiooni kehtivus: - 24.10.2018

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 24.10.2018 nr 1553

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

7. detsember

2016 nr

1843-k

 

 

Turistidele suunatud linnapileti projekti osalustasu ja linnapileti hindade kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 ja Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes” § 3 p 1 alusel

 

 

         

1. Kehtestada linnapileti (Tallinn Card) projekti osalustasuks ühe toote/teenuse pealt 395 eurot (ilma käibemaksuta) aastas.

2. Punktis 1 nimetatud osalustasust võib Tallinna Ettevõtlusameti juhataja anda soodustust kuni 70% (kaasa arvatud) toote/teenuse pealt. Soodustust antakse isikutele ning riigi- ja omavalitsusasutustele, kes vastavad vähemalt ühele alltoodud tingimustest:

2.1 on eelnevalt osalenud linnapileti projektis;

2.2 osalevad linnapileti projektis enam kui ühe toote/teenusega;

2.3 osalevad linnapileti projektis veebipõhise hooajalise partnerina;

2.4 müüvad Tallinna Ettevõtlusametiga sõlmitud lepingu kohaselt linnapileti ettenäitamisel kõigile linnapileti kasutajatele kaupa või teenust tavahinnast enam kui 14% odavamalt.

3. Osalustasu ei rakendata isikutele, samuti riigi- ja omavalitsusasutustele, kes tegelevad kultuuriürituste korraldamisega või vastavalt Tallinna Ettevõtlusametiga sõlmitud lepingule tagavad linnapileti ettenäitamisel linnapileti kasutajatele tavahinnast 50% või suurema soodustuse pääsme, kauba või teenuse ostul või tasuta pääsme, kauba või teenuse.

4. Kehtestada linnapileti müügihinnad 1. jaanuarist 2017 alljärgnevalt:

Teenus

Ühik

Hind eurodes ilma käibemaksuta

Hind eurodes koos 20%-lise käibemaksuga

24-tunni Tallinn Card täiskasvanule*

tükk

20,83

25,00

24-tunni Tallinn Card lapsele**

tükk

11,67

14,00

24-tunni Tallinn Card PLUS täiskasvanule*

tükk

30,00

36,00

24-tunni Tallinn Card PLUS lapsele**

tükk

16,67

20,00

48-tunni Tallinn Card täiskasvanule*

tükk

30,83

37,00

48-tunni Tallinn Card lapsele**

tükk

15,83

19,00

48-tunni Tallinn Card PLUS täiskasvanule*

tükk

40,83

49,00

48-tunni Tallinn Card PLUS lapsele**

tükk

22,50

27,00

72-tunni Tallinn Card täiskasvanule*

tükk

37,50

45,00

72-tunni Tallinn Card lapsele**

tükk

19,17

23,00

72-tunni Tallinn Card PLUS täiskasvanule*

tükk

48,33

58,00

72-tunni Tallinn Card PLUS lapsele**

tükk

26,67

32,00

*piletiga saab tasuta kaasa võtta kuni kaks last vanuses kuni 6 eluaastat

**piletit soovitatakse osta vaid juhul, kui kliendi poolt valitud külastuskohtades ei ole lapsele sissepääs tasuta

5. Tallinna Ettevõtlusameti juhatajal on õigus:

5.1 rakendada punktis 4 nimetatud hindadele kuni 30% soodustust linnapileti edasimüüjatele, linnapiletit sisaldavate turismipakettide koostajatele ja teistele turismi valdkonna töötajatele sihtkoha tutvustamise eesmärgil, samuti suure grupiostu ja linna turunduskampaaniate korral;

5.2 väljastada reklaami- ja turunduseesmärkidel tasuta linnapileti eriliiki - VIP pileteid.

6. Tallinna Ettevõtlusametil avalikustada hinnakiri Tallinna linna veebilehel avalike teenuste andmekogus ATAK.

7. Tunnistada 1. jaanuarist 2017 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 2012 korraldus nr 1270-k „Turistidele suunatud linnapileti projekti osalustasu ja linnapileti hindade kehtestamine”.

8. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär