Tallinna Linnavalitsus 24.08.2016 korraldus number 1249.
Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2015 korralduse nr 702-k "Nõmme Linnaosa Valitsuse saun-spordihoone hindade kehtestamine" muutmine

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes Tlv m 52 06.04.2011 15.05.2011 RT IV, 24.04.2013, 59