Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna 2015. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 02.06.2016 otsus number 100
Redaktsiooni kehtivus:02.06.2016 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

2. juuni 2016 nr 100

Tallinna linna 2015. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 29 lõike 11 alusel.

1. Kinnitada Tallinna linna 2015. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne vastavalt lisale.

2. Linna finantsteenistusel avaldada Tallinna linna 2015. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne, vandeaudiitori aruanne, linnavalitsuse protokolliline otsus aruande heakskiitmise kohta ning käesolev otsus seitsme tööpäeva jooksul pärast nende kinnitamist Tallinna veebilehel.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees

Lisa
Lisa lisa