Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnaplaneerimise Ameti teenuste ja kaupade hindade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 13.04.2016 korraldus number 563
Jõustumine:15.04.2016
Redaktsiooni kehtivus:15.04.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

13. aprill

2016 nr

563-k

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti teenuste ja kaupade hindade kehtestamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 ja Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 p 1 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 36 „Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimäärus“ § 7 p-ga 7

1. Kehtestada 15. aprillist 2016 Tallinna Linnaplaneerimise Ametis teenuste ja kaupade hinnad järgmiselt:

 

Teenus

Ühik

Hind käibemaksuta (eurot)

1.1

must-valge koopia arhiivi dokumendist, formaat A4

leht

0,19*

1.2

must-valge koopia arhiivi dokumendist, formaat A3

leht

0,50

1.3

must-valge koopia arhiivi dokumendist, formaat A2

leht

1,00

1.4

must-valge koopia arhiivi dokumendist, formaat A1

leht

1,30

1.5

must-valge koopia arhiivi dokumendist, formaat A0

leht

1,65

1.6

värviline koopia arhiivi dokumendist, formaat A4

leht

2,00

1.7

värviline koopia arhiivi dokumendist, formaat A3

leht

4,00

1.8

värviline koopia arhiivi dokumendist, formaat A2

leht

6,00

1.9

värviline koopia arhiivi dokumendist, formaat A1

leht

9,00

1.10

värviline koopia arhiivi dokumendist, formaat A0

leht

16,00

1.11

arhiividokumendi skaneerimine, formaat A4

leht

0,20

1.12

arhiividokumendi skaneerimine, formaat A3

leht

0,40

1.13

arhiividokumendi skaneerimine, formaat A2

leht

2,20

1.14

arhiividokumendi skaneerimine, formaat A1

leht

3,00

1.15

arhiividokumendi skaneerimine, formaat A0

leht

4,00

1.16

raamat "Lenderi maja. Hoonetüübi areng ja säästev uuendamine"

tükk

4,00

1.17

raamat "Sõjajärgne individuaalmaja"

tükk

4,00

1.18

raamat "Stalinistlik maja. Kortermaja tüübid ja säästev uuendamine"

tükk

4,00

1.19

raamat "Tallinna maja. Hoonetüübi areng ja säästev uuendamine"

tükk

4,00

1.20

raamat "Funktsionalistlik maja. Eramu ja väike kortermaja"

tükk

4,00

1.21

raamat „Tallinna asumid ja ametlikud kohanimed“

tükk

7,00

1.22

Tallinna 1:10 000 seinakaart PVC alusel

tükk

170,00

1.23

Tallinna 1:10 000 seinakaart PVC alusel ja raamitud

tükk

230,00

1.24

Tallinna 1:10 000 seinakaart paberil

tükk

120,00

* hind alates 21. leheküljest

2. Teenuste hindades ei sisaldu ning hindadele ei lisandu käibemaks, kuna Tallinna Linnaplaneerimise Amet ei ole käibemaksukohustuslane.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2015 korraldus nr 709-k „Tallinna Linnaplaneerimise Ameti teenuste hindade kehtestamine“.

4. Korraldus jõustub 15. aprillil 2016.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avalikustada kehtestatud hinnakiri Tallinna linna veebilehel avalike teenuste andmekogus ATAK.

6. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnaplaneerimise Ametile.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär