Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
06.04.2016- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Ettevõtlusameti turismiinfokeskuse teenuste hindade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 06.04.2016 korraldus number 515
Redaktsiooni kehtivus:06.04.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

6. aprill

2016 nr

515-k

Tallinna Ettevõtlusameti turismiinfokeskuse teenuste hindade kehtestamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3, turismiseaduse § 26 lg 5 ja Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 p 1 alusel

1. Kehtestada alates 7. aprillist 2016 Tallinna Ettevõtlusameti turismiinfokeskuse osutatavate tasuliste teenuste hinnad vastavalt lisas toodud hinnakirjale.

2. Tallinna Ettevõtlusametil avalikustada hinnakiri Tallinna linna veebilehel avalike teenuste andmekogus ATAK.

3. Tunnistada kehtetuks 7. aprillist 2016 Tallinna Linnavalitsuse 5. märtsi 2014 korraldus nr 328-k „Tallinna Ettevõtlusameti turismiinfokeskuse teenuste hindade kehtestamine“.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär


Lisa - Tallinna Ettevõtlusameti turismiinfokeskuse teenuste hinnakiri