Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
-01.07.2020

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Aegnal Külaniidu tee 12 asuva loodusmaja kompleksi teenuste hindade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 09.03.2016 korraldus number 339
Kehtetuks tunnistamine:01.07.2020
Redaktsiooni kehtivus: - 01.07.2020

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 25.06.2020 nr 784, jõustumine 01.07.2020

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

9. märts

2016 nr

339-k

 

 

Aegnal Külaniidu tee 12 asuva loodusmaja kompleksi teenuste hindade kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 ja Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes § 3 p 1 alusel, kooskõlas käibemaksuseaduse § 16 lg 2 p-ga 2 ning Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord § 1 lg-ga 3

 

 

         

1. Kehtestada alates 15. märtsist 2016 Aegnal Külaniidu tee 12 asuva loodusmaja kompleksi kasutamise hinnad alljärgnevalt:

 

Teenus

Ühik

Hind käibe-maksuta €

Käibe-maksu-määr %

Lõpphind €

1.1 kogu kompleksi üürimine majutuseta (ilma saunata)

päev

750,00

Maksuvaba käive

750,00

1.2 kogu kompleksi üürimine majutusega (ilma saunata, ei sisalda voodipesu)

ööpäev

1400,00

Maksuvaba käive

1400,00

1.3 seminariruumi (47 m2) üürimine

tund

9,00

Maksuvaba käive

9,00

1.4 õppeklassi (20 m2) üürimine

tund

5,00

Maksuvaba käive

5,00

1.5 ööbimine külalistemajas (ei sisalda voodipesu) (üks inimene)

ööpäev

12,50

Maksuvaba käive

12,50 

1.6 ööbimine 4-kohalises välimajas (ei sisalda voodipesu) (üks inimene)

ööpäev

8,00

Maksuvaba käive

8,00

1.7 telkimine (üks telk)

ööpäev

5,00

Maksuvaba käive

5,00

1.8 sauna kasutamine

tund

15,00

Maksuvaba käive

15,00

1.9 puhkeruumi (ilma saunata) kasutamine

tund

5,00

Maksuvaba käive

5,00

1.10 voodipesu (komplektis sisaldub padjapüür, lina, tekikott ja rätik) kasutamine

komplekt

10,00

Maksuvaba käive

10,00

 

Ööbimisteenust osutatakse ainult õppeprogrammi või muu ühekordse ürituse korraldamiseks.

Kõik teenused sisaldavad söögiruumi kasutamise võimalust (elektripliit ahjuga, külmkapp, kamin).

2. Loa punktis 1 nimetatud vara kasutamiseks annab Tallinna Keskkonnaameti juhataja või tema volitatud isik.

3. Punkti 1 alapunktides nimetatud teenuste kasutamine Tallinna linna ametiasutuste poolt oma tööalasteks nõupidamisteks ja Tallinna haridusasutuste loodushariduse alaseks õppetööks on tasuta.

4. Lubada Tallinna Keskkonnaameti juhatajal rakendada soodustust kuni 20% ulatuses punkti 1 alapunktides nimetatud teenuste osas valitsusasutustele, teistele kohaliku omavalitsuse asutustele ja püsiklientidele vastava lepingu alusel.

5. Lubada Tallinna Keskkonnaameti juhatajal võimaldada mittetulundusühingutele, kes tegelevad  loodushariduse, puuetega inimeste või Tallinna linna asutuste tellitud looduslaagri korraldamisega, ja Päästeametile õppuste korraldamiseks kasutada punkti 1 alapunktides nimetatud teenuseid tasuta.

6. Aegnal Külaniidu tee 12 asuva loodusmaja kompleksi broneerimise ja kasutamise korra kinnitab Tallinna Keskkonnaameti juhataja käskkirjaga.

7. Hinnad avalikustatakse Tallinna linna veebilehel teenuste andmekogus.

8. Tunnistada 15. märtsist 2016 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 6. oktoobri 2010 korraldus nr 1518-k „Aegnal Külaniidu tee 12 asuva loodusmaja kompleksi teenuste hindade kehtestamine“.

9. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Keskkonnaametile ja Tallinna Ettevõtlusametile.

10. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär