Tallinna Linnavalitsus 09.03.2016 korraldus number 339.
Aegnal Külaniidu tee 12 asuva loodusmaja kompleksi teenuste hindade kehtestamine

Akt tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Aegnal Külaniidu tee 12 asuva loodusmaja kompleksi teenuste hindade kehtestamine Tlv k 1518 06.10.2010