Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
27.01.2016- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 18. veebruari 2015 korralduse nr 229-k "Tallinna Linnaarhiivi tasuliste teenuste ja kaupade hindade kehtestamine" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 27.01.2016 korraldus number 118
Redaktsiooni kehtivus:27.01.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

27. jaanuar

2016 nr

118-k

Tallinna Linnavalitsuse 18. veebruari 2015 korralduse nr 229-k „Tallinna Linnaarhiivi tasuliste teenuste ja kaupade hindade kehtestamine“ muutmine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 p-ga 1 ning tulenevalt Tallinna Linnaarhiivi taotlusest

1. Muuta alates 1. veebruarist 2016 Tallinna Linnavalitsuse 18. veebruari 2015 korralduse nr 229-k „Tallinna Linnaarhiivi tasuliste teenuste ja kaupade hindade kehtestamine“ lisa punkte 4.30 ja 4.31 ning täiendada lisa punktidega 4.41 kuni 4.47 ja sõnastada need järgmiselt:

Teenuse ja kaupade hinnakirjarea täisnimetus

Ühik

Hind

eurodes

4.30

Kogumik „Vana Tallinn“ XII (XVI), 2002

Tükk

5.00

4.31

Kogumik „Vana Tallinn“ XIII (XVII), 2002

Tükk

5.00

4.41

Kogumik „Vana Tallinn“ I (V), 1991

Tükk

5.00

4.42

Kogumik „Vana Tallinn“ IX (XIII), 1999

Tükk

5.00

4.43

Kogumik „Vana Tallinn“ XI (XV), 2001

Tükk

5.00

4.44

Kogumik „Vana Tallinn“ XIV (XVIII), 2003

Tükk

5.00

4.45

Kogumik „Vana Tallinn“ XV (XIX), 2004

Tükk

5.00

4.46

Kogumik „Vana Tallinn“ XVII (XXI), 2006

Tükk

5.00

4.47

Kogumik „Vana Tallinn“ 26 (30), 2016

Tükk

12.00

*Hindades ei sisaldu ning hindadele ei lisandu käibemaks.

2. Tallinna Linnaarhiivil:

2.1 avalikustada teenuste hinnakirja muutmine Tallinna linna veebilehel ja avalike teenuste andmekogus ATAK;

2.2 teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär