Koolieelse eralasteasutuse toetuse suurus 2016. aastal

Tallinna Linnavalitsus 13.01.2016 määrus number 2
jõustumine 18.01.2016
Kehtetuks tunnistamine 31.12.2016
Redaktsiooni kehtivus 18.01.2016 - 31.12.2016

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  13. jaanuar 2016 nr 2

Koolieelse eralasteasutuse toetuse suurus 2016. aastal

Määrus kehtestatakse erakooliseaduse § 22 lg 11 ja Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruse nr 20 „Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord“ § 4 lg 1 alusel.

§ 1.  Koolieelse eralasteasutuse toetuse suurus

Koolieelse eralasteasutuse toetuse suurus on ühe lapse kohta 2016. aastal 140 eurot kuus.

§ 2.  Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2016.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär