Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Koolieelse eralasteasutuse toetuse suurus 2016. aastal
Tallinna Linnavalitsus 13.01.2016 määrus number 2 [RT IV, 15.01.2016, 6]
Jõustumine:18.01.2016
Kehtetuks tunnistamine:31.12.2016
Rakendamise kuupäev:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivus:18.01.2016 - 31.12.2016 [RT IV, 15.01.2016, 6]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  13. jaanuar 2016 nr 2

Koolieelse eralasteasutuse toetuse suurus 2016. aastal

Määrus kehtestatakse erakooliseaduse § 22 lg 11 ja Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruse nr 20 „Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord” § 4 lg 1 alusel.

§ 1.  Koolieelse eralasteasutuse toetuse suurus

Koolieelse eralasteasutuse toetuse suurus on ühe lapse kohta 2016. aastal 140 eurot kuus.

§ 2.  Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2016.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär