Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 12.06.2014 nr 20
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Koolieelse eralasteasutuse toetuse suurus 2016. aastal
Tallinna Linnavalitsus 13.01.2016 määrus number 2 [RT IV, 15.01.2016, 6]
Jõustumine:18.01.2016
Kehtetuks tunnistamine:31.12.2016
Rakendamise kuupäev:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivus:18.01.2016 - 31.12.2016 [RT IV, 15.01.2016, 6]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  13. jaanuar 2016 nr 2

Koolieelse eralasteasutuse toetuse suurus 2016. aastal

Määrus kehtestatakse erakooliseaduse § 22 lg 11 ja Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruse nr 20 „Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord“ § 4 lg 1 alusel.

§ 1.  Koolieelse eralasteasutuse toetuse suurus

Koolieelse eralasteasutuse toetuse suurus on ühe lapse kohta 2016. aastal 140 eurot kuus.

§ 2.  Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2016.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär