Lapsehoiuteenuse hüvitise määr 2016. aastal

Tallinna Linnavalitsus 23.12.2015 määrus number 54
jõustumine 08.01.2016
Kehtetuks tunnistamine 31.12.2016
Redaktsiooni kehtivus 08.01.2016 - 31.12.2016

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  23. detsember 2015 nr 54

Lapsehoiuteenuse hüvitise määr 2016. aastal

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 22. märtsi 2007 määruse nr 8 „Lapsehoiuteenuse rahastamise kord“ § 7 lg 1 alusel.

§ 1.  Lapsehoiuteenuse hüvitise määr

Lapsehoiuteenuse hüvitise määr on 2016. aastal kuni 140 eurot ühes kalendrikuus ühe lapse kohta.

§ 2.  Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 2016. aasta 1. jaanuarist.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär