Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lapsehoiuteenuse hüvitise määr 2016. aastal
Tallinna Linnavalitsus 23.12.2015 määrus number 54 [RT IV, 05.01.2016, 43]
Jõustumine:08.01.2016
Kehtetuks tunnistamine:31.12.2016
Rakendamise kuupäev:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivus:08.01.2016 - 31.12.2016 [RT IV, 05.01.2016, 43]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  23. detsember 2015 nr 54

Lapsehoiuteenuse hüvitise määr 2016. aastal

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 22. märtsi 2007 määruse nr 8 „Lapsehoiuteenuse rahastamise kord“ § 7 lg 1 alusel.

§ 1.  Lapsehoiuteenuse hüvitise määr

Lapsehoiuteenuse hüvitise määr on 2016. aastal kuni 140 eurot ühes kalendrikuus ühe lapse kohta.

§ 2.  Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 2016. aasta 1. jaanuarist.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär