Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lapsehoiuteenuse hüvitise määr 2016. aastal
Tallinna Linnavalitsus 23.12.2015 määrus number 54 [RT IV, 05.01.2016, 43]
Jõustumine:08.01.2016
Kehtetuks tunnistamine:31.12.2016
Rakendamise kuupäev:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivus:08.01.2016 - 31.12.2016 [RT IV, 05.01.2016, 43]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  23. detsember 2015 nr 54

Lapsehoiuteenuse hüvitise määr 2016. aastal

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 22. märtsi 2007 määruse nr 8 „Lapsehoiuteenuse rahastamise kord” § 7 lg 1 alusel.

§ 1.  Lapsehoiuteenuse hüvitise määr

Lapsehoiuteenuse hüvitise määr on 2016. aastal kuni 140 eurot ühes kalendrikuus ühe lapse kohta.

§ 2.  Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 2016. aasta 1. jaanuarist.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär