Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 14. novembri 2012 määruse nr 64 "Tallinna Lasteaia Kaseke põhimäärus" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 23.12.2015 määrus number 51 [RT IV, 07.01.2016, 9]
Jõustumine:10.01.2016
Redaktsiooni kehtivus:10.01.2016 - ... [RT IV, 07.01.2016, 9]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  23. detsember 2015 nr 51

Tallinna Linnavalitsuse 14. novembri 2012 määruse nr 64 „Tallinna Lasteaia Kaseke põhimäärus“ muutmine

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 14. novembri 2012 määruse nr 64 „Tallinna Lasteaia Kaseke põhimäärus“ paragrahv 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

㤠6. Struktuur

Lasteasutuses on sõime-, lasteaia- ja liitrühmad.“.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär