Tallinna Linnavolikogu 10.12.2015 määrus number 27.
Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine