Tallinna Linnavolikogu 10.12.2015 määrus number 27.
Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr

Akt tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine Tvk m 9 23.02.2006 02.03.2006