Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
18.11.2015- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 2012 korralduse nr 1270-k "Turistidele suunatud linnapileti projekti osalustasu ja linnapileti hindade kehtestamine" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 18.11.2015 korraldus number 1721
Redaktsiooni kehtivus:18.11.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

18. november

2015 nr

1721-k

Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 2012 korralduse nr 1270-k „Turistidele suunatud linnapileti projekti osalustasu ja linnapileti hindade kehtestamine“ muutmine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 ja Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 p 1 alusel

1. Muuta alates 1. jaanuarist 2016 Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 2012 korralduse nr 1270-k „Turistidele suunatud linnapileti projekti osalustasu ja linnapileti hindade kehtestamine“ punkti 4 järgmiselt:

4. Kehtestada linnapileti müügihinnad 1. jaanuarist 2016 alljärgnevalt:

Teenus

Ühik

Hind eurodes ilma käibemaksuta

Hind eurodes koos 20%-lise käibemaksuga

24-tunni pilet isikule vanuses alates 15. eluaastast

tükk

26,67

32,00

24-tunni pilet isikule vanuses kuni 14 eluaastat*

tükk

13,33

16,00

48-tunni pilet isikule vanuses alates 15. eluaastast

tükk

35,00

42,00

48-tunni pilet isikule vanuses kuni 14 eluaastat*

tükk

17,50

21,00

72-tunni pilet isikule vanuses alates 15. eluaastast

tükk

43,33

52,00

72-tunni pilet isikule vanuses kuni 14 eluaastat*

tükk

21,67

26,00

* piletit soovitatakse osta vaid juhul, kui kliendi poolt valitud külastuskohtades ei ole lapsele sissepääs tasuta“.

2. Tallinna Ettevõtlusametil avalikustada hinnakiri Tallinna linna veebilehel avalike teenuste andmekogus ATAK.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär