Tallinna Linnavalitsus 06.05.2015 korraldus number 709.
Tallinna Linnaplaneerimise Ameti teenuste hindade kehtestamine

Akti tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine