Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõmme Linnaosa Valitsuse saun-spordihoone hindade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 06.05.2015 korraldus number 702
Redaktsiooni kehtivus:06.05.2015 - 24.08.2016

 Redaktsioonid

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

6. mai

2015 nr

702-k

Nõmme Linnaosa Valitsuse saun-spordihoone hindade kehtestamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord“ § 1 lg-ga 3 ja Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 p-ga 1

1. Kehtestada alates 1. juunist 2015 Nõmme Linnaosa Valitsuse saun-spordihoone ruumide kasutamise hinnad vastavalt lisas toodud hinnakirjale.

2. Nõmme linnaosa vanemal on õigus anda:

2.1 soodustingimustel ruume kasutusse soodustusega kuni 40% püsiklientidele vastava lepingu alusel;

2.2 ruume tasuta kasutusse ühekordsete ürituste korraldamiseks.

3. Peale püsikliendilepingu sõlmimist väljastatakse arved lepingus kinnitatud ruumide kasutamise graafiku alusel.

4. Rakendada juurdehindlust sauna külastajatele pakutavatele ostukaupadele 40 kuni 100% ostuhinnast.

5. Nõmme Linnaosa Valitsusel avalikustada kehtestatud hinnakiri Tallinna linna veebilehel avalike teenuste andmekogus ATAK.

6. Tunnistada 1. juunist 2015 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 11. veebruari 2015 korraldus nr 176-k „Nõmme Linnaosa Valitsuse saun-spordihoone hindade kehtestamine“.

7. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele ja Tallinna Ettevõtlusametile.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Nõmme Linnaosa Valitsuse saun-spordihoone hinnakiri