Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt tunnistab kehtetuks
 
Tlv k 26.02.2014 nr 302
Akt viitab
 
Tvk m 13.06.2013 nr 31
 
Tlv m 06.04.2011 nr 52
Akti tunnistab kehtetuks
 
Tlv k 06.05.2015 nr 702
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõmme Linnaosa Valitsuse saun-spordihoone hindade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 11.02.2015 korraldus number 176
Kehtetuks tunnistamine:01.06.2015
Redaktsiooni kehtivus: - 01.06.2015

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 06.05.2015 nr 702, jõustumine 01.06.2015

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

11. veebruar

2015 nr

176-k

 

 

Nõmme Linnaosa Valitsuse saun-spordihoone hindade kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord” § 1 lg-ga 3 ning Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes” § 3 p-ga 1

 

 

         

1. Kehtestada alates 15. veebruarist 2015 Nõmme Linnaosa Valitsuse saun-spordihoone ruumide kasutamise hinnad vastavalt lisas toodud hinnakirjale.

2. Nõmme linnaosa vanemal on õigus anda:

2.1 soodustingimustel ruume kasutusse soodustusega kuni 40% püsiklientidele vastava lepingu alusel;

2.2 ruume tasuta kasutusse ühekordsete ürituste korraldamiseks.

3. Peale püsikliendi lepingu sõlmimist väljastatakse arved lepingus kinnitatud ruumide kasutamise graafiku alusel.

4. Rakendada juurdehindlust sauna külastajatele pakutavatele ostukaupadele 40 kuni 100% ostuhinnast.

5. Nõmme Linnaosa Valitsusel avalikustada kehtestatud hinnakiri Tallinna linna veebilehel avalike teenuste andmekogus ATAK.

6. Tunnistada 15. veebruarist 2015 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 26. veebruari 2014 korraldus nr 302-k „Nõmme Linnaosa Valitsuse saun-spordihoone hindade kehtestamine”.

7. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele ja Tallinna Ettevõtlusametile.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 

 

 

Lisa - Nõmme Linnaosa Valitsuse saun-spordihoone hinnakiri