Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vee-ettevõtja määramine Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni Lepiku tegevuspiirkonnas ja ühisveevarustuse Udeselja tegevuspiirkonnas
Tallinna Linnavolikogu 11.12.2014 otsus number 190
Redaktsiooni kehtivus:11.12.2014 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

11. detsember 2014 nr 190

Vee-ettevõtja määramine Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni Lepiku tegevuspiirkonnas ja ühisveevarustuse Udeselja tegevuspiirkonnas

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 7 lg 21, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2014 otsuse nr 164 „Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondade ja nende piiride kirjelduste kehtestamine“ alusel ning tulenevalt Esmar Vesi OÜ 5. novembri 2014 taotlusest nr 0257-EV ja linnavalitsuse ettepanekust

1. Määrata Esmar Vesi OÜ (registrikood 12258270, Rohuneeme tee 12, Haabneeme alevik, Viimsi vald, 74001 Harjumaa) vee-ettevõtjaks Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni Lepiku tegevuspiirkonnas.

2. Määrata Esmar Vesi OÜ vee-ettevõtjaks Tallinna ühisveevarustuse Udeselja tegevuspiirkonnas.

3. Esmar Vesi OÜ-l sõlmida leping Tallinna Linnavalitsusega ühe kuu jooksul pärast vee-ettevõtjaks määramist Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni Lepiku ning ühisveevarustuse Udeselja tegevuspiirkondades.

4. Tallinna Ettevõtlusametil teha otsus teatavaks Esmar Vesi OÜ-le ja Tallinna Kommunaalametile.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees