Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vee-ettevõtja määramine Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni Lepiku tegevuspiirkonnas ja ühisveevarustuse Udeselja tegevuspiirkonnas
Tallinna Linnavolikogu 11.12.2014 otsus number 190
Redaktsiooni kehtivus:11.12.2014 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

11. detsember 2014 nr 190

Vee-ettevõtja määramine Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni Lepiku tegevuspiirkonnas ja ühisveevarustuse Udeselja tegevuspiirkonnas

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 7 lg 21, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2014 otsuse nr 164 „Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondade ja nende piiride kirjelduste kehtestamine“ alusel ning tulenevalt Esmar Vesi OÜ 5. novembri 2014 taotlusest nr 0257-EV ja linnavalitsuse ettepanekust

1. Määrata Esmar Vesi OÜ (registrikood 12258270, Rohuneeme tee 12, Haabneeme alevik, Viimsi vald, 74001 Harjumaa) vee-ettevõtjaks Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni Lepiku tegevuspiirkonnas.

2. Määrata Esmar Vesi OÜ vee-ettevõtjaks Tallinna ühisveevarustuse Udeselja tegevuspiirkonnas.

3. Esmar Vesi OÜ-l sõlmida leping Tallinna Linnavalitsusega ühe kuu jooksul pärast vee-ettevõtjaks määramist Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni Lepiku ning ühisveevarustuse Udeselja tegevuspiirkondades.

4. Tallinna Ettevõtlusametil teha otsus teatavaks Esmar Vesi OÜ-le ja Tallinna Kommunaalametile.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees