Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse hallatava asutuse Lasnamäe Saun asutamine
Tallinna Linnavolikogu 13.11.2014 otsus number 177
Redaktsiooni kehtivus:13.11.2014 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

13. november 2014 nr 177

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse hallatava asutuse Lasnamäe Saun asutamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 ja § 35 lg 2, Tallinna põhimääruse § 52 lg 7, Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud „Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra“ p-de 1.5 ja 2.6 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2011 otsuse nr 187 „Tallinna linna munitsipaalsaunade programm“ p-ga 2.1

1. Asutada Lasnamäe Linnaosa Valitsuse hallatav asutus Lasnamäe Saun 1. detsembril 2014.

2. Tallinna Linnavalitsusel kinnitada Lasnamäe Sauna põhimäärus.

3. Lasnamäe Linnaosa Valitsusel anda Pae tn 19 asuv saunahoone hallatava asutuse Lasnamäe Saun kasutusse tasu eest koos allkasutusse andmise õigusega.

4. Lasnamäe Linnaosa Valitsusel teha otsus teatavaks ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees