Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondade ja nende piiride kirjelduste kehtestamine
Tallinna Linnavolikogu 30.10.2014 otsus number 164
Redaktsiooni kehtivus: - 11.06.2015

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk o 11.06.2015 nr 103, vastuvõetud 11.06.2015

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

 

 

Tallinn

30. oktoober 2014 nr 164

 

 

 

 

Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondade ja nende piiride kirjelduste kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 7 lg 3 alusel

 

 

     

1. Kinnitada Tallinna haldusterritooriumil 11 ühisveevarustuse ja/või -kanalisatsiooni tegevuspiirkonda vastavalt lisadele 1 ja 2.

2. Kinnitada Tallinna ühisveevarustuse ja/või -kanalisatsiooni tegevuspiirkondade kirjeldused vastavalt lisale 3.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 31. mai 2012 otsus nr 85 „Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondade ja nende piiride kirjelduste kehtestamine”.

4. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Kommunaalametile, Tallinna Ettevõtlusametile ja Tallinna Linnaplaneerimise Ametile.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


ÜVK_piirkonnad_1

 

Tallinna Linnavolikogu

30. oktoobri 2014

otsuse nr 164

LISA 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu

esimees

 

 


ÜVK_piirkonnad_2

 

Tallinna Linnavolikogu

30. oktoobri 2014

otsuse nr 164

LISA 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu

esimees

 

 


 

Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2014
otsuse nr 164
LISA 3

 

Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondade kirjeldused

 

 

 

     

1. Tallinna ühisveevarustuse ja ühiskanalisatsiooni põhitegevuspiirkonnad piirnevad teiste tegevuspiirkondade ja linna piiriga.

2. Mähe ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkond piirneb: Ubalehe tee paaritute kinnistute lõunapiir - Lehiku tee 28b kinnistu läänepiir - Naadi tee läänepoolne piir - Naadi tee 10 kinnistu põhjapoolne piir - Vahtramäe tee kinnistute 7-19 läänepoolne piir - Ranniku tee T6 - Ranniku tee 31a, 31b ja Leedri tee 2 kinnistute läänepoolne piir - Jugapuu tee 10 kinnistu lõunapoolne piir - Vahtramäe tee 27 kuni Lodjapuu tee 50 kinnistute läänepoolne piir - Lodjapuu tee - linna piir - Pärnamäe tee 36 (Pärnamäe kalmistu) piir - Pärnamäe tee - Pärnamäe tee 51 kinnistu piir - Lepiku tee 27A kinnistu piir kuni Metsakalmistu piirini - Metsakalmistu piir - Tallinna linna hoiumetsa (Kloostrimetsa) piir kuni Randvere tee 82A kinnistu piirini - Randvere tee 80A kinnistu lõunapoolne piir - Randvere tee kuni Ubalehe tee 1 kinnistu piirini.

3. Kakumäe ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkond piirneb: Tiskre oja Rannamõisa teest Kakumäe laheni - Kakumäe ja Kopli lahe rannajoon kuni Vabaõhumuuseumi piirini - Vabaõhumuuseumi piir kuni Vabaõhumuuseumi teeni - Õismäe raba peamagistraalkraav kuni Vana-Rannamõisa teeni - Rannamõisa tee 12b kinnistu kirdepoolne piiripunkt - Rannamõisa tee 12b kinnistu kagupoolne piir - Rannamõisa tee 12b kuni 20a kinnistute lõunapoolsed piirid kuni Tiskre ojani.

4. Vana-Pääsküla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkond piirneb: linna piir punktist 161 kuni punktini 162 - Pääsküla jõgi - Pärnu mnt - Pärnu mnt 536-552 kvartali lõuna-, lääne- ja põhjapoolne piir kuni Pärnu mnt-ni - Pärnu mnt - Pärnu mnt 433 kinnistu põhjapoolne piir kuni linna piiripunktini 161.

5. Kopli poolsaare tipu ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkond piirneb: Kopli 103 kinnistu idapoolne piir - Kopli lahe rannajoon - Paljassaare lahe rannajoon kuni Kopli 103 idapoolse piirini.

6. Haabersti ettevõtlusala ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkond piirneb: Rannamõisa tee - Lõuka tn - Vabaõhumuuseumi tee - magistraalkraav - Paldiski mnt 104A-P elamukvartali läänepoolne piir kuni Rannamõisa teeni.

7. Tähetorni - Paldiski mnt ettevõtlusala ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkond piirneb: Tähetorni tn - Paldiski mnt - Tähetorni tööstus- ja äripiirkonnast põhja poole jääv piirnev tänav - ettevõtlusala idapoolne piir Tähetorni tn-ni.

8. Väo ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkond haarab maad Paekivitoodete tehase osaühingu ja Osaühingu Saare Dolomiit-Väokivi maakasutuspiirides.

9. Aegna saare ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkond haarab kogu Aegna saart kuni saare merepiirini.

10. Lepiku ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkond piirneb: Sompa 17a kinnistu lõunapiir kuni Lepiku tee 27 kinnistu idapiirini - Lepiku tee 22A lõuna- ja idapiir - Pärnamäe tee 51 detailplaneeringu ala lõunapiir - Pärnamäe tee - Kloostrimetsa tee - Laiaküla tee 5 kinnistu idapoolne piir - Laiaküla tee 5, 3, 1 ja T1 kinnistute lõunapoolne piir - Kloostrimetsa tee 70b kinnistu ida- ja lõunapoolne piir - Kloostrimetsa tee 70c kinnistu lõuna- ja läänepoolne piir - Kloostrimetsa tee 58b kinnistu lõuna- ja läänepoolne piir - Kloostrimetsa tee - Kloostrimetsa tee 56b ja 56c kinnistute idapoolne piir - Kloostrimetsa tee 58 kinnistu ida-, lõuna- ja läänepoolne piir - Kloostrimetsa tee 56c kinnistu läänepoolne piir - Kloostrimetsa tee T6 läänepoolne piir - Kloostrimetsa tee kuni Sirptiiva tn 1 kinnistu piirini - Sirptiiva tn 1, Sirptiiva tn 1 ja Sirptiiva tn 3 vahelise, Sirptiiva tn 3 ja Sirptiiva tn 5 kinnistute läänepoolne piir - Sirptiiva tn 7 kinnistu läänepoolne piir kuni Lepiku tee 18 kinnistu piirini - Lepiku tee 18 ja Lepiku tee 14 kinnistu lõunapoolne piir - Lepiku tee kuni Kloostrimetsa teeni - Kloostrimetsa tee kuni Kloostrimetsa tee 48 kinnistuni - Kloostrimetsa tee 48 kinnistu idapoolne piir - Kloostrimetsa tee 50 kinnistu põhja-, ida- ja läänepoolne piir - Kloostrimetsa tee 48 kinnistu lõunapoolne piir - Kloostrimetsa 46 kinnistu lõuna- ja läänepoolne piir - Kloostrimetsa tee - Metsakalmistu piir kuni Sompa tn 17a kinnistu lõunapiirini.

11. Udeselja ühisveevarustuse tegevuspiirkond piirneb: Sirptiiva tn 1, Sirptiiva tn 1 ja Sirptiiva tn3 vahelise, Sirptiiva tn 3 ja Sirptiiva tn 5 kinnistute läänepoolne piir - Sirptiiva tn 7 kinnistu läänepoolne piir kuni Lepiku tee 18 kinnistu piirini - Lepiku tee 18 ja Lepiku tee 14 kinnistute lõunapoolne piir - Lepiku tee kuni Kloostrimetsa teeni - Kloostrimetsa tee kuni Sirptiiva tn 1 kinnistu läänepoolse piirini.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees