Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna raekoja tasuliste teenuste ja kaupade hindade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 01.10.2014 korraldus number 1467
Redaktsiooni kehtivus: - 24.01.2018

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 24.01.2018 nr 113

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

1. oktoober

2014 nr

1467-k

 

 

Tallinna raekoja tasuliste teenuste ja kaupade hindade kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu  13. juuni 2013 määruse nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord” § 1 lg-ga 3 ning Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes” § 3
p-ga 1

 

 

         

1. Kehtestada alates 1. jaanuarist 2015 tasuliste teenuste ja kaupade hinnad Tallinna raekojas vastavalt lisale.

2. Ürituse läbiviimiseks Tallinna raekojas annab loa linnasekretär.

3. Linnasekretäril on õigus:

3.1 anda soodustingimustel raekoda kasutusse soodustusega kuni 50% mittetulundusühingute, fondide, sihtasutuste, teiste avalik-õiguslike juriidiliste isikute ja linna spondeeritavate ürituste läbiviimiseks taotleja esitatud ja linnapea, vastava valdkonna abilinnapea või linnakantselei välissuhete ja protokolli osakonna juhataja viseeritud ning linnasekretäri kinnitatud taotluse alusel;

3.2 lubada tasuta raekoja kasutamist ainult linna esindusürituste ja Tallinna Linnavalitsuse, linnavolikogu ja linnavalitsuse ametite korraldatud ürituste korraldamiseks taotleja esitatud ja linnapea, vastava valdkonna abilinnapea või linnakantselei välissuhete ja protokolli osakonna juhataja viseeritud ning linnasekretäri kinnitatud taotluse alusel.

4. Tallinna Linnakantseleil avalikustada kehtestatud hinnakiri Tallinna linna veebilehel avalike teenuste andmekogus ATAK.

5. Tunnistada 1. jaanuarist 2015 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 23. oktoobri 2013 korraldus nr 1482-k „Tallinna Raekoja tasuliste teenuste ja kaupade hindade kehtestamine”.

6. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks linna haldusteenistusele.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Merike Martinson

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

Lisa - Tallinna raekoja tasuliste teenuste ja kaupade hinnad