Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vene tn 14a hoone tasuta kasutusse andmine (Hopneri Maja)
Tallinna Linnavalitsus 04.06.2014 korraldus number 883
Redaktsiooni kehtivus:04.06.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

4. juuni

2014 nr

883-k

Vene tn 14a hoone tasuta kasutusse andmine (Hopneri Maja)

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 66 lg-ga 4, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 "Linnavara valitsemise korra" § 11 lg-ga 1 ja Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 "Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes" § 3 p-ga 2

1. Tallinna Kesklinna Valitsusel anda Hopneri Maja (registrikood 75038569) kasutusse alates 1. juunist 2014 tasuta ja tähtajatult Vene tn 14a hoones (Katariina kirik) asuvad I korruse äriruumid nr 1-3 (inv pl) üldpinnaga 469,2 m2, II korruse äriruumid nr 4-6 (inv pl) üldpinnaga 62,5 m2 ja III korruse äriruum nr 7 (inv pl) üldpinnaga 146,3 m2, pind kokku 678,0 m2 (edaspidi äriruumid), arvestades järgmist:

1.1 äriruume kasutatakse kultuuri- ja haridusalaseks tegevuseks;

1.2 kasutaja tasub äriruumide kasutamise eest tasumisele kuuluvad kõik kõrvalkulud (sh haldus- ja hoolduskulud, heakord, kindlustus jms) ning äriruumide eest tasumisele kuuluvad kohustuslikud riiklikud ja kohalikud maksud;

1.3 kasutaja korraldab hoone hooldamise, tagab hoone ümbruse heakorra ja sõlmib vajadusel lepingud kommunaalteenuste osutajatega;

1.4 lubada Hopneri Majal anda tasu eest kasutusse Vene tn 14a hoones asuvat saali ühekordsete muusika- ja kultuuriürituste läbiviimiseks vastavalt Tallinna Kesklinna vanema korraldusega kehtestatud hindadele.

2. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 5. veebruari 2014 korralduse nr 151-k "Äriruumide tasuta kasutusse andmine (Hopneri Maja, Raua Saun)" punkti 2.3 ja sõnastada see järgmiselt:
„2.3 lubada Hopneri Majal anda tasu eest kasutusse Raekoja plats 18 // Vanaturu kael 3 asuvaid saale muusika- ja kultuuriürituste läbiviimiseks vastavalt Tallinna Kesklinna vanema korraldusega kehtestatud hindadele.“.

3. Tallinna Kesklinna Valitsusel teha korraldus teatavaks Hopneri Majale.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär