Tallinna Kesklinna Valitsuse ajalehe Kesklinna Sõnumid reklaami hinnakirja kehtestamine

Tallinna Linnavalitsus 14.05.2014 korraldus number 789

Redaktsiooni kehtivus 14.05.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

14. mai

2014 nr

789-k

Tallinna Kesklinna Valitsuse ajalehe Kesklinna Sõnumid reklaami hinnakirja kehtestamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 p-ga 1

1. Kehtestada Tallinna Kesklinna Valitsuse ajalehe Kesklinna Sõnumid reklaami hinnakiri alates 15. maist 2014 vastavalt lisale 1.

2. Tallinna Kesklinna vanemal on õigus otsustada tasuta või soodustingimustel reklaamipinna andmine ajalehes Kesklinna Sõnumid.

3. Ajalehes Kesklinna Sõnumid ei avaldata reklaami ja kuulutusi kaupade ja teenuste kohta, mille reklaam on seadusega keelatud, alkoholi- ja finantsteenuste reklaami, samuti reklaami, mis on vastuolus heade kommete ja tavadega.

4. Ajalehe Kesklinna Sõnumid väljaandjal on õigus otsustada ajalehes avaldatava reklaami ja kulutuste mahu üle ning jätta tellimuste rohkuse korral kuulutus või reklaam avaldamata.

5. Tallinna Kesklinna Valitsusel avaldada kehtestatud reklaami hinnakiri Tallinna linna veebilehel avalike teenuste andmekogus ATAK, Kesklinna linnaosa veebilehel ja ajalehes Kesklinna Sõnumid.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Tallinna Kesklinna Valitsuse ajalehe Kesklinna Sõnumid reklaami hinnakiri
Lisa - Tallinna Kesklinna Valitsuse ajalehe Kesklinna Sõnumid reklaami hinnakiri