Tallinna Linnavalitsus 14.05.2014 korraldus number 789.
Tallinna Kesklinna Valitsuse ajalehe Kesklinna Sõnumid reklaami hinnakirja kehtestamine

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes Tlv m 52 06.04.2011 15.05.2011 RT IV, 24.04.2013, 59