Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Ettevõtlusameti turismiinfokeskuse teenuste hindade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 05.03.2014 korraldus number 328
Redaktsiooni kehtivus: - 06.04.2016

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 06.04.2016 nr 515

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

5. märts 2014

 nr 328-k

 

 

 

Tallinna Ettevõtlusameti turismiinfokeskuse teenuste hindade kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3, turismiseaduse § 26 lg 4 ja Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes” § 3 p 1 alusel

 

         

1. Kehtestada alates 6. märtsist 2014 Tallinna Ettevõtlusameti turismiinfokeskuse osutatavate tasuliste teenuste hinnad vastavalt lisas toodud hinnakirjale.

2. Tallinna Ettevõtlusametil avalikustada hinnakiri Tallinna linna veebilehel avalike teenuste andmekogus ATAK.

3. Tunnistada 6. märtsist 2014 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 28. detsembri 2011 korraldus nr 2060-k „Tallinna Ettevõtlusameti turismiinfokeskuse teenuste hindade kehtestamine”.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


 

Lisa