Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnaplaneerimise Ameti teenuste hindade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 19.02.2014 korraldus number 263
Jõustumine:01.03.2014
Kehtetuks tunnistamine:11.05.2015
Redaktsiooni kehtivus:01.03.2014 - 11.05.2015

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 06.05.2015 nr 709, jõustumine 11.05.2015

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

19. veebruar

2014 nr

263-k

 

 

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti teenuste hindade kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 ja Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes” § 3 p 1 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 36 „Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimäärus” § 7 p-ga 7

 

 

         

1. Kehtestada 1. märtsist 2014 Tallinna Linnaplaneerimise Ametis teenuste hinnad järgmiselt:

teenuse nimetus                                                                              ühik                 hind (eurot)

1.1 Must-valge koopia arhiivi dokumendist, formaat A4                   leht                  0,20*

1.2 Must-valge koopia arhiivi dokumendist, formaat A3                   leht                  0,50

1.3 Must-valge koopia arhiivi dokumendist, formaat A2                   leht                  1,00

1.4 Must-valge koopia arhiivi dokumendist, formaat A1                   leht                  1,30

1.5 Must-valge koopia arhiivi dokumendist, formaat A0                   leht                  1,65

1.6 Värvijooniste väljatrükk, formaat A4                                           leht                  2,05

1.7 Värvijooniste väljatrükk, formaat A3                                           leht                  4,10

1.8 Raamatu "Tallinna asumid ja ametlikud kohanimed" müük         raamat             15,00

* hind alates 21. leheküljest

1.9 Teenuste hindades ei sisaldu ning hindadele ei lisandu käibemaks, kuna Tallinna Linnaplaneerimise Amet ei ole käibemaksukohustuslane.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 6. oktoobri 2010 korraldus nr 1520-k „Tallinna Linnaplaneerimise Ameti teenuste hindade kehtestamine”.

3. Korraldus jõustub 1. märtsil 2014.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avalikustada kehtestatud hinnakiri Tallinna veebilehel avalike teenuste andmekogus ATAK.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnaplaneerimise Ametile.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Kalle Klandorf

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor

linnasekretäri  ülesannetes