Tallinna Linnavalitsus 12.02.2014 korraldus number 210.
Pirita Linnaosa Valitsuse ajalehe Pirita Leht reklaami hinnakirja kehtestamine

Akti tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine