Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Erika tn 7a ruumide kasutamise hindade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 11.12.2013 korraldus number 1712
Redaktsiooni kehtivus:11.12.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

11. detsember

2013 nr

1712-k

Erika tn 7a ruumide kasutamise hindade kehtestamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 32 “Linnavara kasutusse andmise korra“ § 1 lg-ga 3 ja Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 “Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 p-ga 1

1. Kehtestada alates 16. detsembrist 2013 Erika tn 7a ruumide kasutusse andmise hinnad vastavalt lisas toodud hinnakirjale.

2. Linnaosa vanemal on õigus anda soodustingimustel ruume kasutusse soodustusega kuni 20% püsiklientidele vastava lepingu alusel.

3. Peale püsikliendi lepingu sõlmimist väljastatakse arved lepingus kinnitatud ruumide kasutamise graafiku alusel.

4. Põhja-Tallinna Valitsusel avalikustada kehtestatud hinnakiri Tallinna linna veebilehel avalike teenuste andmekogus ATAK.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Põhja-Tallinna Valitsusele ja Tallinna Ettevõtlusametile.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär


Tallinna Linnavalitsuse 11. detsembri 2013

korralduse nr 1712-k

LISA

Erika tn 7a ruumide kasutamise hindade kehtestamine

1. Kehtestada alates 16. detsembrist 2013 Erika tn 7a ruumide kasutusse andmise hinnad alljärgnevalt:

Jrk

nr

Teenus

Ühik

Hind

1

Suure saali kasutamine (131,2 m2)

kuni 75 osalejat

1.1

esmaspäev-reede

08.00-22.00

tund

16,00

1.2

laupäev-pühapäev

08.00-22.00

tund

20,00

2

Suure saali kasutamine (131,2 m2)

üle 75 osaleja

tund

30,00

3

Väikese saali kasutamine (70,5 m2)

kuni 45 osalejat

3.1

esmaspäev-reede

08.00-22.00

tund

12,00

3.2

laupäev-pühapäev

08.00-22.00

tund

16,00

4

Väikese saali kasutamine (70,5 m2)

üle 45 osaleja

tund

25,00

5

Ametiruumi kasutamine

(kuni 20 m2)

5.1

esmaspäev-reede

08.00-22.00

tund

8,00

5.2

laupäev-pühapäev

08.00-22.00

tund

10,00

6

Ametiruumi kasutamine

(20-45 m2)

6.1

esmaspäev-reede

08.00-22.00

tund

10,00

6.2

laupäev-pühapäev

08.00-22.00

tund

12,00

Nimetatud teenusele ei lisandu käibemaks.

* Saali kasutamisel on ettenähtud garderoobi kasutamise võimalus.

** Riiklikel pühadel kehtivad nädalavahetuse hinnad.

Toomas Sepp

Linnasekretär