Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Korraldatud jäätmeveo teenuste hindade kehtestamine Põhja-Tallinna jäätmeveopiirkondades nr 6 ja 7 ning Kesklinna jäätmeveopiirkonnas nr 9
Tallinna Linnavalitsus 30.10.2013 korraldus number 1515
Redaktsiooni kehtivus: - 01.11.2016

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 26.10.2016 nr 1621, jõustumine 01.11.2016

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30. oktoober

2013 nr

1515-k

 

 

Korraldatud jäätmeveo teenuste hindade kehtestamine Põhja-Tallinna jäätmeveopiirkondades nr 6 ja 7 ning Kesklinna jäätmeveopiirkonnas nr 9

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel ja kooskõlas jäätmeseaduse § 66 lg-tega 5 ja 6, Tallinna Linnavolikogu 8. septembri 2011 määruse nr 28 „Tallinna jäätmehoolduseeskiri” §-ga 351 ning Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes” § 3 p-ga 1

 

 

         

1. Kehtestada alates 1. detsembrist 2013 korraldatud jäätmeveo teenuste hinnad Põhja-Tallinna jäätmeveopiirkondades nr 6 ja 7 ning Kesklinna jäätmeveopiirkonnas nr 9 (lisa).

2. Tunnistada kehtetuks alates 1. detsembrist 2013 Tallinna Linnavalitsuse 16. jaanuari 2013 korralduse nr 39-k „Korraldatud jäätmeveo teenuste hinnakirjade kehtestamine” punkt 1 ja lisa 1 ning muuta korralduse punkti 2 ja lisa 2 pealkirja, jättes välja sõnad „Kesklinna jäätmeveopiirkonnas nr 9”.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Keskkonnaametile.

4. Tallinna Keskkonnaametil avalikustada andmed teenuse hinna kehtestamise, hinnakirjarea muutmise või teenuse osutamise lõpetamise kohta Tallinna veebilehel avalike teenuste andmekogus ATAK ja ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


 

Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2013

korralduse nr 1515-k

LISA

 

 

 

Korraldatud jäätmeveo teenuste hinnad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teenus

Ühik

Teenustasu ilma käibemaksuta

Käibemaksu-määr

Teenuse lõpphind

 

1

Segaolmejäätmete mahuti tühjendus ja äravedu

 

 

 

 

 

1.1

Jäätmekott  ≤

 150 l

kord

1,05 €

20%

1,26 €

 

1.2

140 l

kord

1,95 €

20%

2,34 €

 

1.3

240 l

kord

2,15 €

20%

2,58 €

 

1.4

370 l

kord

2,70 €

20%

3,24 €

 

1.5

600 - 660l

kord

3,85 €

20%

4,62 €

 

1.6

770- 800 l

kord

4,50 €

20%

5,40 €

 

1.7

1100 l

kord

5,95 €

20%

7,14 €

 

1.8

2500 l

kord

13,45 €

20%

16,14 €

 

1.9

4500 l

kord

20,00 €

20%

24,00 €

 

1.10

Süvakogumismahuti 1 m³

1 m³

6,10 €

20%

7,32 €

 

2

Biolagunevate jäätmete mahuti tühjendus ja äravedu*

 

 

 

 

 

2.1

140 l

kord

1,95 €

20%

2,34 €

 

2.2

240 l

kord

2,15 €

20%

2,58 €

 

2.3

Süvakogumismahuti 1 m³

1 m³

6,10 €

20%

7,32 €

 

3

Paberi- ja kartongi mahuti tühjendus ja äravedu**

 

 

 

 

 

3.1

240 l

kord

tasuta

 

tasuta

 

3.2

600-660 l

kord

tasuta

 

tasuta

 

3.3

770-800 l

kord

tasuta

 

tasuta

 

3.4

2500 l

kord

tasuta

 

tasuta

 

3.5

4500 l

kord

tasuta

 

Tasuta

 

3.6

Süvakogumismahuti 1 m³

1 m³

tasuta

 

tasuta

 

3.7

Suurjäätmete äravedu 1 m³

1 m³

11,70 €

20%

14,04 €

 

4

Lisateenused

 

 

 

 

 

4.1

Pakendatud mahutivälised jäätmed (olenemata jäätmeliigist), 1 m³

1 m³

10,50 €

20%

12,60 €

 

4.2

Kogumismahuti mahtu ületavad jäätmed (olenemata jäätmeliigist), laadimine ja vedu, 1 m³

1 m³

10,50 €

20%

12,60 €

 

4.3

Jäätmekoti või ratastel kogumismahuti käsitransport veokini (11-20 m)

kord

2,50 €

20%

3,00 €

 

4.4

Jäätmekoti või ratastel kogumismahuti käsitransport veokini (21 m kuni 30 m)

kord

3,50 €

20%

4,20 €

 

4.5

Mahuti, värava, ukse, tõkkepuu jms avamine nt  võtme, puldi, kaardi, lühinumbriga (kuupõhine)

kord

5.92 €

20%

7,10 €

 

4.6

Paberkandjal korduva arve, graafiku, lepingu jms saatmine posti teel

kord

1,50 €

20%

1,80 €

 

4.7

Võlateate saatmine

kord

1,50 €

20%

1,80 €

 

4.8

Graafikuväline lisatühjendus  20% regulaarsele hinnakirjale***

kord

 

 

 

 

4.9

Tühisõit 50% vastava kogumismahuti tühjendamise teenustasust

kord

 

 

 

 

4.10

Tühisõit 50% suurjäätmete 1m3 teenustasust

kord

 

 

 

 

4.11

Kleebis jäätmemahutile

tk

2,08 €

20%

2.50

 

4.12

Ühekordne teenustasu****

kord

 

 

 

 

4.13

Jäätmemahuti vooderduskott  140 l koos paigaldusega

tk

1,35 €

20%

1,62 €

 

4.14

Jäätmemahuti vooderduskott  240 l koos paigaldusega

tk

1,65 €

20%

1,98 €

 

4.15

Mahuti paigaldamine, teisaldamine ja äratoomine

tk

8,00

20%

9,60

 

5

Mahuti rent

 

 

 

 

 

5.1

140l

tk

1,35

20%

1,62 €

 

5.2

240l

tk

1,65

20%

1,98 €

 

5.3

600-660l

tk

3,75

20%

4,50 €

 

5.4

770-800l

tk

3,75

20%

4,50 €

 

5.5

1100l

tk

4,75

20%

5,70 €

 

5.6

Rendile antava mahuti lukuaasad koos paigaldusega

komplekt

5,00

20%

6,00 €

 

                     

*  Kui jäätmevaldaja annab üle III kategooria biojäätmeid, lisandub mahuti tühjenduse ja äraveo teenuse hinnale  20%

** Paberi ja kartongi mahuti tühjendamisel rakendatakse kohalesõidu tasu korra eest 2,50 eur käibemaks, kui jäätmevaldaja ei taga jäätmete üleandmist

***Graafikuvälisel tühjendamisel lisatakse hinnakirjas oleva teenuse hinnale 20%

****Kokkuleppeline hind

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär