Nõmme Linnaosa Valitsuse saun-spordihoone hindade kehtestamine

Tallinna Linnavalitsus 09.10.2013 korraldus number 1415
Kehtetuks tunnistamine 01.03.2014
Redaktsiooni kehtivus - 01.03.2014
AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 26.02.2014 nr 302, jõustumine 01.03.2014

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

9. oktoober

2013 nr

1415-k

 

 

Nõmme Linnaosa Valitsuse saun-spordihoone hindade kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 32 „Linnavara kasutusse andmise korra“ § 1 lg-ga 3 ning Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 p-ga 1

 

 

         

1. Kehtestada alates 15. oktoobrist 2013 Nõmme Linnaosa Valitsuse saun-spordihoone ruumide kasutamise hinnad vastavalt lisas toodud hinnakirjale.

2. Nõmme linnaosa vanemal on õigus anda soodustingimustel ruume kasutusse soodustusega kuni 40% püsiklientidele vastava lepingu alusel.

3. Peale püsikliendi lepingu sõlmimist väljastatakse arved lepingus kinnitatud ruumide kasutamise graafiku alusel.

4. Spordisaalide kasutamisel sportimiseks on ettenähtud sauna kasutamine ja pesemisvõimalus.

5. Nõmme Linnaosa Valitsusel avalikustada kehtestatud hinnakiri Tallinna linna veebilehel avalike teenuste andmekogus ATAK.

6. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele ja Tallinna Ettevõtlusametile.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 9. oktoobri 2013

korralduse nr 1415-k

LISA

 

Nõmme Linnaosa Valitsuse saun-spordihoone hinnakiri

 

 

 

1. Kehtestada alates 15. oktoobrist 2013 Nõmme Linnaosa Valitsuse Valdeku tn 13 saun-spordihoone ruumide kasutamise hinnad alljärgnevalt:

jrk nr

Teenus

Ühik

Hind käibe-maksuta

eurodes

Käibemaksu-määr %

Lõpphind eurodes

1.1

Saun

       

1.1.1

sauna pilet (1 inimene/1 tund)

1 kord

2,50

20%

3,00

1.1.2

sauna sooduspilet lapsed alates 8aastased k.a ja pensionärid

1 kord

0,83

20%

1,00

1.1.3

lapsed kuni 7aastased k.a

1 kord

tasuta

 

tasuta

1.2

Spordihoone

       

1.2.1

suure saali kasutamine

       

1.2.1.1

esmaspäev - reede 8.00 - 17.00

1 tund

8,33

20%

10,00

1.2.1.2

esmaspäev - reede 17.00 - 19.30

1 tund

13,33

20%

16,00

1.2.1.3

esmaspäev - reede 19.30 - 22.00

1 tund

20,83

20%

25,00

1.2.1.4

laupäev - pühapäev 10.00 -17.00

1 tund

13,33

20%

16,00

1.2.1.5

laupäev - pühapäev 17.00 - 22.00

1 tund

20,83

20%

25,00

1.2.1.6

koolidele esmaspäev - reede 8.00 - 17.00

1 tund

4,17

20%

5,00

1.2.1.7

üritus kuni 300 osalejaga

1 tund

20,83

20%

25,00

1.2.2

väikese saali kasutamine

       

1.2.2.1

esmaspäev - reede 8.00 - 17.00

1 tund

8,33

20%

10,00

1.2.2.2

esmaspäev - reede 17.00 - 22.00

1 tund

11,67

20%

14,00

1.2.2.3

laupäev - pühapäev 10.00 -17.00

1 tund

8,33

20%

10,00

1.2.2.4

laupäev - pühapäev 17.00 - 22.00

1 tund

11,67

20%

14,00

1.2.2.5

koolidele esmaspäev - reede 8.00 - 17.00

1 tund

2,50

20%

3,00

1.3

Riietusruumi kapi võti (võtme kaotamise korral)

1 tükk

1,67

20%

2,00

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär