Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Jaan Poska maja, Ernst Särgava külalistemaja ja Roosikrantsi residentsi tasuliste teenuste hindade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 18.09.2013 korraldus number 1289
Redaktsiooni kehtivus:18.09.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

18. september

2013 nr

1289-k

Jaan Poska maja, Ernst Särgava külalistemaja ja Roosikrantsi residentsi tasuliste teenuste hindade kehtestamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 32 „Linnavara kasutusse andmise korra“ § 1 lg-ga 3 ning Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „Teenuse hinna  kehtestamine linna asutustes“ § 3 p-ga 1

1. Kehtestada alates 1. jaanuarist 2014 tasuliste teenuste hinnad alljärgnevalt:

1.1 Jaan Poska maja tasuliste teenuste hinnad (lisa 1);

1.2 Ernst Särgava allee 4 külalistemaja tasuliste teenuste hinnad (lisa 2);

1.3 Roosikrantsi tn 4b residentsi tasuliste teenuste hinnad (lisa 3).

2. Loa ürituste läbiviimiseks eelnimetatud hoonetes annab linnasekretär.

3. Hoonete ja teenuste kasutamine Tallinna linna ametiasutuste tööalasteks nõupidamisteks on tasuta.

4. Lubada linnasekretäril rakendada tasuliste teenuste hindade osas soodustust kuni 20% mittetulundusühingutele, valitsusasutustele ja linnavalitsuse püsiklientidele vastava lepingu alusel.

5. Rakendada juurdehindlust külalistele pakutavatele ostukaupadele 165%, lilledele 50%, kohapeal valmistatud külmadele roogadele 185% ja soojadele roogadele 385% ostuhinnast.

6. Tallinna Linnakantseleil avalikustada kehtestatud hinnakiri Tallinna linna veebilehel avalike teenuste andmekogus ATAK.

7. Tunnistada 1. jaanuarist 2014 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 6. oktoobri 2010 korraldus
 nr 1517-k „Tallinna Linnakantselei bilanssi kuuluvate hoonete tasuliste teenuste hindade kehtestamine (Jaan Poska maja, Ernst Särgava allee 4 külalistemaja ja Roosikrantsi tn 4b residents)“.

8. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnakantselei linna haldusteenistusele.

9.  Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse 18. septembri 2013

korralduse nr 1289-k

LISA 1

Jaan Poska maja tasuliste teenuste hinnad

1. Kehtestada alates 1. jaanuarist 2014 Jaan Poska maja tasuliste teenuste hinnad alljärgnevalt:

Jrk
nr

Teenus

Ühik

Hind käibemaksuta

Käibemaksu-
määr
%

Lõpphind

1.1

Maja üürimine:

1.1.1

I korrus kella 09.00-18.00

Tund

108,33

20%

130,00

1.1.2

I korrus kella 18.00-24.00

Tund

133,33

20%

160,00

1.2

Muud teenused:

1.2.1

Teenindava personali teenused (koos ettevalmistus- ja koristusajaga)

Tund

12,5

20%

15,00

1.2.2

Köögi kasutamine tellija personali poolt

Tund

12,5

20%

15,00

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse 18. septembri 2013

korralduse nr 1289-k

LISA 2

Ernst Särgava allee 4 külalistemaja tasuliste teenuste hinnad

1. Kehtestada alates 1. jaanuarist 2014 Ernst Särgava allee 4 külalistemaja tasuliste teenuste hinnad alljärgnevalt:

Jrk nr

Teenus

Ühik

Hind käibemaksuta

Käibemaksu-määr
%

Lõpphind

1.1

Majutusteenused:

1.1.1

2-kohaline tuba ilma hommikusöögita

Ööpäev

41,67

20%

50,00

1.1.2

2-kohaline tuba koos hommikusöögiga

Ööpäev

54,17

20%

65,00

1.1.3

2-kohaline tuba lisakoht ilma hommikusöögita

Ööpäev

58,33

20%

70,00

1.1.4

2-kohaline tuba lisakoht koos hommikusöögiga

Ööpäev

75,00

20%

90,00

1.1.5

2-kohaline sviit ilma hommikusöögita

Ööpäev

91,67

20%

110,00

1.1.6

2-kohaline sviit koos hommikusöögiga

Ööpäev

108,33

20%

130,00

1.1.7

Numbritoa broneeringu tühistamine vähem kui 24 h enne majutamist

Kord

20,00

20%

24,00

1.2

Külalistemaja üürimine:

20%

1.2.1

I korrus  kella 8-18

Tund

33,33

20%

40,00

1.2.2

I korrus  kella 18-24

Tund

50,00

20%

60,00

1.2.3

I korrus

Ööpäev

666,67

20%

800,00

1.2.4

I, II korrus

Ööpäev

916,67

20%

1100,00

1.2.5

I, II, III korrus 

Ööpäev

1000,00

20%

1200,00

1.2.6

maja tervikuna, saun, bassein ja park

Ööpäev

1500,00

20%

1800,00

1.2.7

sauna kasutamine ilma basseinita

Tund

41,67

20%

50,00

1.2.8

basseini kasutamine sauna juurde

Päev

58,33

20%

70,00

1.2.9

pargi kasutamine

Tund

30,00

20%

36,00

1.3

Muud teenused:

20%

1.3.1

kelneri või muu teenindava personali teenused (koos ettevalmistus- ja koristusajaga)

Tund

12,50

20%

15,00

1.3.2

köögi ja I korruse kasutamine tellija personali poolt

Tund

33,33

20%

40,00

1.3.3

lipu kasutamine lipumastis

Päev

3,33

20%

4,00

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse 18. septembri 2013

korralduse nr 1289-k

LISA 3

Roosikrantsi tn 4b residentsi tasuliste teenuste hinnad

1. Kehtestada alates 1. jaanuarist 2014 Roosikrantsi tn 4b residentsi tasuliste teenuste hinnad alljärgnevalt:

Jrk nr

Teenus

Ühik

Hind käibemaksuta

Käibemaksumäär
%

Lõpphind

1.1

Residentsi üürimine:

1.1.1

I korrus  kella 9-18

Tund

33,33

20%

40,00

1.1.2

I korrus  kella 18-24

Tund

50,00

20%

60,00

1.1.3

II korrus ja nõupidamiste tuba kella 9-18

Tund

20,83

20%

25,00

1.1.4

II korrus ja nõupidamiste tuba kella 18-24

Tund

29,17

20%

35,00

1.1.5

köögi ja I korruse kasutamine tellija personaliga

Tund

25,00

20%

30,00

Toomas Sepp

Linnasekretär