Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonnas määratud vee-ettevõtja tegevuse jätkamise pikendamine
Tallinna Linnavolikogu 19.09.2013 otsus number 141
Redaktsiooni kehtivus:19.09.2013 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

19. september 2013 nr 141

Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonnas määratud vee-ettevõtja tegevuse jätkamise pikendamine

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 7 lg 21, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 30. novembri 2000 otsuse nr 396 „Vee-ettevõtja määramine Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonnas“ ja 31. mai 2012 otsuse nr 85 „Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondade ja nende piiride kirjelduste kehtestamine“ alusel, kooskõlas haldusmenetluse seaduse § 64 lg-ga 2, § 68 lg-tega 2 ja 3, § 70 lg-ga 1 ning tulenevalt AKTSIASELTSi TALLINNA VESI 14. augusti 2013 taotlusest nr 6/1347187 ja linnavalitsuse ettepanekust

1. Pikendada Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonnas vee-ettevõtjaks määratud AKTSIASELTSi TALLINNA VESI (registrikood 10257326, Ädala tn 10, 10614 Tallinn) vee-ettevõtjana tegutsemise tähtaega 30. novembrini 2025.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2007 otsus nr 296 „Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonnas määratud vee-ettevõtja tegevuse jätkamise pikendamine“.

3. Tallinna Ettevõtlusametil teha otsus teatavaks AKTSIASELTSile TALLINNA VESI.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees