Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vee-ettevõtja määramine Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni Vana-Pääsküla tegevuspiirkonnas
Tallinna Linnavolikogu 13.06.2013 otsus number 91
Redaktsiooni kehtivus:13.06.2013 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

13. juuni 2013 nr 91

Vee-ettevõtja määramine Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni Vana-Pääsküla tegevuspiirkonnas

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 7 lg 21, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 6 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 31. mai 2012 otsuse nr 85 „Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondade ja nende piiride kirjelduste kehtestamine” alusel ning tulenevalt Pääsküla Vesi OÜ 11. aprilli 2013 taotlusest nr 114 ja linnavalitsuse ettepanekust

1. Määrata Pääsküla Vesi OÜ (registrikood 12398982, Pärnu mnt 463/c, Tallinna linn, 10916 Harju maakond) vee-ettevõtjaks Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni Vana-Pääsküla tegevuspiirkonnas.

2. Pääsküla Vesi OÜ-l sõlmida leping Tallinna Linnavalitsusega ühe kuu jooksul pärast vee-ettevõtjaks määramist Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni Vana-Pääsküla tegevuspiirkonnas.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 11. juuni 2009 otsus nr 123 „Vee-ettevõtja määramine Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni Vana-Pääsküla tegevuspiirkonnas”.

4. Tallinna Ettevõtlusametil teha otsus teatavaks Pääsküla Vesi OÜ-le.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees