Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti tasuliste teenuste hindade kehtestamine

Tallinna Linnavalitsus 05.06.2013 korraldus number 810
Kehtetuks tunnistamine 11.05.2016
Redaktsiooni kehtivus - 11.05.2016

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 11.05.2016 nr 746

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

5. juuni

 2013  nr

 810-k

 

 

Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti tasuliste teenuste hindade kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 p-ga 1

 

 

         

1. Kehtestada alates 5. juunist 2013 Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti tasuliste teenuste hinnad alljärgnevalt:

Jk

nr

Teenus

Ühik

Hind käibe-maksuta

Käibemaksu määr %

Lõpp-hind eurodes

1.1

Postkaart (mereteemaline)

tk

0,83

20

1,00

1.2

Tekstiilikott (logotüübiga)

tk

5,00

20

6,00

1.3

T-särk (meeste, naiste; logotüübiga)

tk

10,00

20

12,00

1.4

T-särk (laste; logotüübiga)

tk

8,33

20

10,00

1.5

Vihmakeep (logotüübiga)

tk

1,67

20

2,00

1.6

Kleebis (logotüübiga)

tk

0,83

20

1,00

1.7

Tätoveering (kleeps; logo-tüübiga)

tk

0,83

20

1,00

1.8

Kaelarätik (logotüübiga)

tk

1,67

20

2,00

1.9

Tallinna Merepäevade ürituste piletite piirhinnad, hinnakoefitsiendiga 0,1-1,0

 

 

tk

20

 

 

20

24

 

 

 

 

 

 

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Toomas Sepp 

Linnapea

Linnasekretär