Tallinna Linnavalitsus 05.06.2013 korraldus number 810.
Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti tasuliste teenuste hindade kehtestamine

Akti tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine