Tallinna Linnavalitsus 05.06.2013 korraldus number 810.
Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti tasuliste teenuste hindade kehtestamine

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes Tlv m 52 06.04.2011 15.05.2011 RT IV, 24.04.2013, 59