Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Põhja-Tallinna Valitsuse infovoldiku "Põhja-Tallinn kutsub ja soovitab" reklaami hinnakirja kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 29.04.2013 korraldus number 607
Redaktsiooni kehtivus:29.04.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

29. aprill

2013 nr

607-k

Põhja-Tallinna Valitsuse infovoldiku „Põhja-Tallinn kutsub ja soovitab“ reklaami hinnakirja kehtestamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse

6. aprilli 2011 määruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 p-ga 1  

1. Kehtestada alates 1. maist 2013 Põhja-Tallinna Valitsuse infovoldiku „Põhja-Tallinn kutsub ja soovitab“ reklaami hinnakiri (lisa).

2. Põhja-Tallinna vanemal on õigus otsustada tasuta või soodustingimustel reklaamipinna andmine infovoldikus „Põhja-Tallinn kutsub ja soovitab“ (edaspidi infovoldik).

3. Infovoldikus ei avaldata reklaami ja kuulutusi kaupade ja teenuste kohta, mille reklaam on seadusega keelatud, alkoholi- ja finantsteenuste reklaami, samuti reklaami, mis on vastuolus heade kommete ja tavadega.

4. Infovoldiku väljaandjal on õigus otsustada infovoldikus avaldatava reklaami ja kuulutuste mahu üle ja jätta tellimuste rohkuse korral kuulutus või reklaam avaldamata.

5. Põhja-Tallinna Valitsusel avaldada kehtestatud hinnakiri Põhja-Tallinna Valitsuse veebilehel.

6. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Põhja-Tallinna Valitsusele ja Tallinna Ettevõtlusametile.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes


Tallinna Linnavalitsuse 29. aprilli 2013

korralduse nr 607-k

LISA 1

Põhja-Tallinna Valitsuse infovoldiku „Põhja-Tallinn kutsub ja soovitab“  reklaami hinnakiri

1. Kehtestada alates 1. maist 2013 Põhja-Tallinna Valitsuse infovoldiku „Põhja-Tallinn kutsub ja soovitab“ reklaami hinnakiri alljärgnevalt:

 

Teenus

Ühik

Hind käibemaksuta               ˆ

Käibemaksu määr

           %

Lõpphind

           ˆ

1.1

Kuulutused

 

 

1.1.1

Reakuulutus kuni 50 tähemärki füüsilisele isikule

kord

3.50

Ei ole käive käibemaksu seaduse mõistes

3.50

1.1.2

Reakuulutus kuni 50 tähemärki juriidilisele isikule

kord

7.00

Ei ole käive käibemaksu seaduse mõistes

7.00

1.2

Reklaam

 

 

1.2.1

Reklaamimoodul 1 lk (130 x130)

kord

100.00

Ei ole käive käibemaksu seaduse mõistes

100.00

1.2.2

Reklaamimoodul ½ lk (65 x 130)

kord

50.00

Ei ole käive käibemaksu seaduse mõistes

50.00

1.2.3

Reklaamimoodul ¼ lk

(65 x 65)

kord

25.00

Ei ole käive käibemaksu seaduse mõistes

25.00

Priit Lello

Linna õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes