Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sõle tn 40 ruumide ja Sõle tn 40a staadioni kasutamise hindade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 13.03.2013 korraldus number 313
Redaktsiooni kehtivus: - 13.09.2017

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 13.09.2017 nr 1414, jõustumine 13.09.2017

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

13. märts

2013  nr

313-k

 

 

Sõle tn 40 ruumide ja Sõle tn 40a staadioni kasutamise hindade kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 34 kinnitatud „Linnavara kasutusse andmise korra“ p-ga 2.2 ning Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määrusega  nr 52 kinnitatud „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 p-ga 1

 

 

         

1. Kehtestada alates 1. aprillist 2013 Sõle tn 40 ruumide ja Sõle tn 40a staadioni kasutusse andmise hinnad vastavalt lisas toodud hinnakirjale.

2. Ruumide ja staadioni kasutusse andmisel võistluste läbiviimiseks lisandub hinnale 20%.

3. Linnaosa vanemal on õigus anda soodustingimustel ruume ja staadionit kasutusse soodustusega kuni 20% püsiklientidele vastava lepingu alusel.

4. Peale püsikliendi lepingu sõlmimist väljastatakse arved lepingus kinnitatud ruumide kasutamise graafiku alusel.

5. Ruumide ja staadioni kasutamisel sportimiseks on ettenähtud riietusruumi kasutamine ja pesemisvõimalus.

6. Riiklikel pühadel kehtivad nädalavahetuse hinnad.

7. Tunnistada 1. aprillist 2013 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 23. veebruari 2011 korraldus nr 273-k Sõle tn 40 asuvas hoones ruumide ning Sõle tn 40a asuva staadioni kasutamise hindade kehtestamine“.

8. Põhja-Tallinna Valitsusel avalikustada kehtestatud hinnakiri Tallinna linna veebilehel avalike teenuste andmekogus ATAK.

9. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Põhja-Tallinna Valitsusele ja Tallinna Ettevõtlusametile.

10. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 13. märts 2013

korralduse nr 313-k

LISA

 

Sõle tn 40 ruumide ja Sõle tn 40a staadioni kasutamise hindade kehtestamine

 

 

 

1. Kehtestada alates 1. aprillist 2013 Sõle tn 40 ruumide ja Sõle tn 40a staadioni kasutusse andmise hinnad alljärgnevalt:

 

Jk

nr

Teenus

Ühik

Hind km-ta ˆ

Käibemaksumäär ˆ

Lõpphind ˆ

1.1

Spordisaali kasutamine

 

 

 

 

 

Esmaspäev - reede 8.00 - 14.00

1 h

8,00

ei ole käive käibemaksu-

seaduse mõistes

8,00

 

Esmaspäev - reede 14.00 - 22.00

1 h

10,00

ei ole käive käibemaksu-

seaduse mõistes

10,00

 

Laupäev - pühapäev

1 h

13,00

ei ole käive käibemaksu-

seaduse mõistes

13,00

1.2

Aula kasutamine

 

 

 

 

 

Esmaspäev - reede 8.00 - 14.00

1 h

6,50

ei ole käive käibemaksu-

seaduse mõistes

6,50

 

Esmaspäev - reede 14.00 - 22.00

1 h

8,00

ei ole käive käibemaksu-

seaduse mõistes

8,00

 

Laupäev - pühapäev

1 h

12,00

ei ole käive käibemaksu-

seaduse mõistes

12,00

1.3

Muu ruumi kasutamine

 

 

 

 

 

Esmaspäev - reede

1 h

6,00

ei ole käive käibemaksu-

seaduse mõistes

6,00

 

Laupäev - pühapäev

1 h

9,00

ei ole käive käibemaksu-

seaduse mõistes

9,00

1.4

Staadion (sporditegevus)

 

 

 

 

 

Treening kuni 40 inimest

1 h

24,00

ei ole käive käibemaksu-

seaduse mõistes

24,00

 

Treening ½ väljakul

1 h

14,00

ei ole käive käibemaksu-

seaduse mõistes

14,00

1.5

Staadion ja haljasala (muude ürituste läbiviimine)

 

 

 

 

 

Kuni 100 osalejat

1 h

50,00

ei ole käive käibemaksu-

seaduse mõistes

50,00

 

Kuni 200 osalejat

1 h

75,00

ei ole käive käibemaksu-

seaduse mõistes

75,00

 

Üle 200 osaleja

 

hind kokkuleppel

ei ole käive käibemaksu-

seaduse mõistes

hind kokkuleppel

1.6

Haljasala (va staadion)

 

 

 

 

 

Treening kuni 40 inimest

1 h

8,00

ei ole käive käibemaksu-

seaduse mõistes

8,00

 

Üritus kuni 200 osalejatega

1 h

18,00

ei ole käive käibemaksu-

seaduse mõistes

18,00

 

Üle 200 osaleja

 

hind kokkuleppel

ei ole käive käibemaksu-

seaduse mõistes

hind kokkuleppel

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär