Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõmme Linnaosa Valitsuse ajalehe Nõmme Sõnumid reklaami hinnakirja kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 20.02.2013 korraldus number 215
Redaktsiooni kehtivus:20.02.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

20. veebruar

2013 nr

215-k

 

 

Nõmme Linnaosa Valitsuse ajalehe Nõmme Sõnumid reklaami hinnakirja kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 p-ga 1 ning tulenevalt Nõmme Linnaosa Valitsuse taotlusest

 

 

1. Kehtestada alates 1. märtsist 2013 Nõmme Linnaosa Valitsuse ajalehe Nõmme Sõnumid reklaami hinnakiri (lisa 1).

2. Nõmme linnaosa vanemal on õigus otsustada tasuta või soodustingimustel reklaamipinna andmine ajalehes Nõmme Sõnumid.

3. Ajalehes Nõmme Sõnumid ei avaldata reklaami ja kuulutusi kaupade ja teenuste kohta, mille reklaam on seadusega keelatud, alkoholi- ja finantsteenuste reklaami, samuti reklaami, mis on vastuolus heade kommete ja tavadega.

4. Nõmme Sõnumite väljaandjal on õigus otsustada, millises mahus reklaami ja kuulutusi ajalehes avaldatakse. Tellimuste rohkuse korral otsustab kuulutuse või reklaami avaldamise ajalehes ajalehe väljaandja, lähtudes Nõmme Linnaosa Valitsuse ja linnaosa elanike  vajadustest.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele.

6. Nõmme Linnaosa Valitsusel avalikustada kehtestatud hinnakiri Tallinna linna veebilehel avalike teenuste andmekogus ATAK ja ajalehes Nõmme Sõnumid.

7. Tunnistada 1. märtsist 2013 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 6. oktoobri 2010 korraldus nr 1521-k „Nõmme Linnaosa Valitsuse ajalehe Nõmme Sõnumid reklaami hinnakirja kehtestamine“.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 20. veebruari 2013

korralduse nr 215-k

LISA 1

 

 

 

Nõmme Linnaosa Valitsuse ajalehe Nõmme Sõnumid reklaami hinnakiri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teenus

Ühik

Hind käibemaksuta

Käibemaksu määr

Lõpphind

 

1.1

Kuulutused

 

1.1.1

reakuulutus füüsilisele isikule

(kuni 50 tähemärki)

kord

2,92 ˆ

20%

3,50 ˆ

 

1.1.2

reakuulutus juriidilisele isikule

(kuni 50 tähemärki)

kord

5,83 ˆ

20%

7,00 ˆ

 

1.1.3

raamitud õnnitlus, tänuavaldus, leinateade (kuni 40 sõna)

kord

11,67 ˆ

20%

14,00 ˆ

 

1.2

Reklaam* (laius x kõrgus mm)

 

1.2.1

reklaamimoodul 1/32 lk (68 x 44)

kord

25,83 ˆ

20%

31,00 ˆ

 

1.2.2

reklaamimoodul 1/16 lk (68 x 92)

kord

51,67 ˆ

20%

62,00 ˆ

 

1.2.3

reklaamimoodul 1/16 lk (140 x 44)

kord

51,67 ˆ

20%

62,00 ˆ

 

1.2.4

reklaamimoodul 1/8 lk (140 x 92)

kord

128,33 ˆ

20%

154,00 ˆ

 

1.2.5

reklaamimoodul 1/8 lk (284 x 44)

kord

128,33 ˆ

20%

154,00 ˆ

 

1.2.6

reklaamimoodul 1/8 lk (68 x 188)

kord

128,33 ˆ

20%

154,00 ˆ

 

1.2.7

reklaamimoodul 1/4 lk (140 x 188)

kord

224,17 ˆ

20%

269,00 ˆ

 

1.2.8

reklaamimoodul 1/4 lk (68 x 380)

kord

224,17 ˆ

20%

269,00 ˆ

 

1.2.9

reklaamimoodul 1/4 lk (284 x 92)

kord

224,17 ˆ

20%

269,00 ˆ

 

1.2.10

reklaamimoodul 1/2 lk (284 x 188)

kord

511,67 ˆ

20%

614,00 ˆ

 

1.2.11

reklaamimoodul 1/2 lk (140 x 380)

kord

511,67 ˆ

20%

614,00 ˆ

 

1.2.12

reklaamimoodul 1/1 lk (284 x 380)

kord

1 022,50 ˆ

20%

1 227,00 ˆ

 

*  Isikureklaamile kohaldatakse koefitsienti 3,0.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

 

Linnasekretär