Kristiine Linnaosa Valitsuse ajalehe Kristiine Leht reklaami hinnakirja kehtestamine

Tallinna Linnavalitsus 26.09.2012 korraldus number 1326

Redaktsiooni kehtivus 26.09.2012 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

26. september

2012 nr

1326-k

 

 

Kristiine Linnaosa Valitsuse ajalehe Kristiine Leht reklaami hinnakirja kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 p-ga 1 ning tulenevalt Kristiine Linnaosa Valitsuse taotlusest

 

 

1. Kehtestada Kristiine Linnaosa Valitsuse ajalehe Kristiine Leht reklaami hinnakiri alates 1. oktoobrist 2012 järgmiselt:

 

Teenus

Ühik

Hind käibemaksuta

Käibemaksu määr

Lõpphind

1.1

Kuulutused

 

 

 

 

1.1.1

Reakuulutus 1 rida (kuni 30 tähemärki) füüsilisele isikule

kord

1.25 ˆ

20%

1.50 ˆ

1.1.2

Reakuulutus 1 rida (kuni 30 tähemärki) juriidilisele isikule

kord

2.08 ˆ

20%

2.50 ˆ

1.1.3

Õnnitlus, tänuavaldus, leinateade (kuni 60 tähemärki)

kord

9 ˆ

20%

10.80 ˆ

1.2

Reklaam

 

 

 

 

1.2.1

Reklaamimoodul 1/48 lk (45x43)

kord

27.5 ˆ

20%

33.00 ˆ

1.2.2

Reklaamimoodul 1/24 lk (93x43)

kord

45 ˆ

20%

54.00 ˆ

1.2.3

Reklaamimoodul 1/12 lk (93x91)

kord

89.17 ˆ

20%

107.00 ˆ

1.2.4

Reklaamimoodul 1/8 lk (143x93)

kord

131.67 ˆ

20%

158.00 ˆ

1.2.5

Reklaamimoodul 1/6 lk (143x120)

kord

185.83 ˆ

20%

223.00 ˆ

1.2.6

Reklaamimoodul 1/4 lk (143x191)

kord

339.17 ˆ

20%

407.00ˆ

1.2.7

Reklaamimoodul 1/3 lk (290x120)

kord

409.17 ˆ

20%

491.00 ˆ

1.2.8

Reklaamimoodul A4 (191x270)

kord

665 ˆ

20%

798.00 ˆ

1.2.9

Reklaamimoodul ½ lk (290x191)

kord

480 ˆ

20%

576.00 ˆ

1.2.10

Reklaamimoodul 1 lk (290x385)

kord

946.67 ˆ

20%

1136.00 ˆ

2. Kuulutuse või reklaami avaldamisel samaaegselt eesti ja vene keeles kohaldatakse koefitsienti 1,5 - 1,8 kuulutuse või reklaamimooduli hinnast.

3. Tellides reklaami rohkem kui ühte lehe numbrisse on hind kokkuleppel.

4. Kristiine linnaosa vanemal on õigus otsustada tasuta või soodustingimustel reklaamipinna andmine ajalehes Kristiine Leht.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Kristiine Linnaosa Valitsusele.

6. Kristiine Linnaosa Valitsusel avaldada kehtestatud reklaami hinnakiri Tallinna linna veebilehel teenuste andmekogus ja ajalehes Kristiine Leht.

7. Tunnistada 1. oktoobrist 2012 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 10. novembri 2010 korraldus nr 1720-k „Kristiine Linnaosa Valitsuse ajalehe Kristiine Leht reklaami hinnakirja kehtestamine“.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär