Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sihtasutuse Tallinna Televisioon nõukogu liikmete määramine
Tallinna Linnavalitsus 28.06.2012 korraldus number 1051
Redaktsiooni kehtivus:28.06.2012 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. juuni 

2012 nr

1051-k

 

 

Sihtasutuse Tallinna Televisioon nõukogu liikmete määramine

 

 

 

Sihtasutuste seaduse § 27, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 31 lg 5 ja § 35 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 2008 määruse nr 39 „Tallinna linna poolt aktsiaseltsi, osaühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu asutamise ja nendes osalemise kord“ § 5 lg 1 p 1, § 7 lg-te 3 ja 5, § 8 lg 1 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 28. mai 2009 otsusega nr 107 kinnitatud Sihtasutuse Tallinna Televisioon põhikirja p‑dega 4.2.3 ja 4.2.4 ning tulenevalt asjaolust, et Tallinna Linnavalitsus tegutseb Sihtasutuse Tallinna Televisioon asutajana

 

 

         

1. Määrata alates 2. juulist 2012 Sihtasutuse Tallinna Televisioon nõukogu liikmeteks:

1.1 Tallinna Linnavolikogu liige Leonid Mihhailov;

1.2 Tallinna Linnavolikogu liige Andres Kollist;

1.3 Tallinna esinduse juht Euroopa Liidus Allan Alaküla.

2. Sihtasutuse Tallinna Televisioon juhatusel korraldada nõutavate dokumentide esitamine Harju Maakohtu registriosakonnale sihtasutuste seaduse § 26 lõikes 4 toodud nõuetest lähtudes.

3. Tallinna Ettevõtlusametil teha korraldus teatavaks Leonid Mihhailovile, Andres Kollistile, Allan Alakülale ja Sihtasutusele Tallinna Televisioon.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor linnasekretäri

 

ülesannetes